• Lex van Lieshout

Fietswrakken verwijderd uit stallingen stations

SOEST Op een aantal plekken in Soest zorgen verkeerd geparkeerde (brom)fietsen volgens de gemeente voor overlast. Met name rondom de stationsgebieden staan veel fietsen verkeerd geparkeerd. Daarom handhaaft de gemeente de komende tijd op verkeerd geparkeerde fietsen op en rond de drie stationsgebieden in Soest. Te beginnen met de handhaving op fietswrakken.

Het is verboden om (brom)fiets buiten de fietsenstallingen te plaatsen op en rond de drie stationsgebieden in Soest. Ook het laten staan van een (brom)fiets langer dan 28 dagen aaneengesloten in een stallingsvoorziening mag niet meer. De gemeente noemt deze fietsen ook wel 'weesfietsen'. Fietsen die verwaarloosd en niet meer te berijden zijn, de zogenoemde 'fietswrakken', mogen ook niet in de openbare ruimte staan. Ook niet in de fietsenstalling. Binnenkort gaat de gemeente beginnen met het handhaven op de fietswrakken. Zo komt meer stallingsruimte beschikbaar en worden minder fietsen buiten de fietsenstallingen geplaatst.

Regelmatig kijkt de gemeente of sprake is van deze overtredingen. De fietswrakken worden direct vernietigd. De overige fietsen worden vanaf volgend jaar naar de nieuwe gemeentewerf gebracht aan de Lange Brinkweg.