• Op bedrijventerrein de Grachten worden fietsstroken aangelegd.

    Johan van Beek

Extra uitbreiding van fietspadennet dankzij VERDER

SOEST Het resterende budget voor Soest van een overkoepelend overheidsprogramma ter verbetering van de verkeersstromen in Midden-Nederland, wil het Soester college gebruiken voor de uitbreiding van fietspaden. Op de Koningsweg is een tweerichtingenfietspad gepland en bedrijventerrein Soestdijkse Grachten krijgt fietsstroken.

Hans Veltmeijer

Voor de maatregelen is 230.000 euro geraamd, exact het bedrag dat resteert van de 14,3 miljoen die Soest was toebedeeld vanuit het programma VERDER. De provincie is de grote geldschieter van deze samenwerking tussen overheden in Midden-Nederland, de gemeenten betalen ook mee. Een flink deel van het Soester budget wordt besteed aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid.

Vijf fikse ingrepen gaan een flinke impact op de wijk hebben. Zo wordt de spitsafsluiting van de spoorwegovergang aan de Foekenlaan opgeheven en vervalt het afslagverbod vanaf de Birkstraat naar de Bartolottilaan. Dit om de doorstroming op de Birkstraat te bevorderen. In sommige straten in Soest-Zuid wordt het daardoor wel drukker. Tegenstanders in de buurt noemen de toenemende drukte, geluidshinder en luchtvervuiling 'disproportioneel'. Een herinrichting van de lommerrijke lanen van Soest-Zuid, met onder meer 30 kilometer borden, drempels en felgekleurde palen bij scholen, moet de extra drukte in goede banen leiden.

Nieuwe en verbeterde fietsverbindingen vormen ook een belangrijk onderdeel van de regionale verkeersmaatregelen. Zo komt er een nieuw fietspad om Soesters die in Hilversum werken, en Hilversummers die op de Soestdijkse Grachten actief zijn, tegemoet te komen. Een andere nieuwe route is gedacht tussen de Peter van den Breemerweg in Soest en de Middelhoefseweg in Amersfoort. Aan een nieuwe fietsverbinding tussen Soesterberg en Soest wordt al langer gewerkt, sinds de sluiting van de vliegbasis.

ZES FIETSPROJECTEN De huidige Soester coalitie wil nadrukkelijk het fietsen stimuleren, met snelfietsroutes en recreatieve fietsroutes. Zo zijn er in totaal zes fietsprojecten die samen een investering van 2,6 miljoen euro behelzen. Het college stelt nu dus voor hier twee kleinere projecten aan toe te voegen.

Deze komen voort uit wensen vanuit de samenleving, benadrukt Soest. Het tweerichtingenfietspad op de Koningsweg tussen Beckeringhstraat en Jachthuislaan kwam naar voren na gesprekken met Soesters over de nieuwe fietsroute naar Hilversum. Het aanbrengen van fietsstroken op de Soestdijkse Grachten is een wens van de ondernemersvereniging. Fase 1 kan worden uitgevoerd, voor de fases 2 en 3 van de fietsstroken moet Soest opnieuw voor subsidie bij de provincie aankloppen.

GROEN LICHT Ook de Fietsersbond Soest is blij mee met de aanvullingen op het Regionaal Fietsplan Soest. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de twee nieuwe projecten en ook de bestuurders van de regionale overheden, verenigd in het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB), moeten groen licht geven. Dit gebeurt naar verwachting in april dit jaar. Soest wil de projecten tussen 2021 en 2023 uitvoeren.