• Hans Veltmeijer

'Verhuizing boer Soest van de baan'

SOEST De verhuizing van veehouder André van Dorresteijn naar de Peter van den Breemerweg in Soest is definitief van de baan. Dat meldt de provincie Utrecht aan de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE).

Al in februari 2019 besloot de Soester gemeenteraad om geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een nieuw agrarisch bouwperceel met daarop een nieuwe boerderij aan de zuidzijde van Peter van den Breemerweg in Soest. Voor die tijd al was de provincie Utrecht er druk mee bezig en lanceerde een procedure voor de zogeheten eerste partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 /herijking 2016 (PRV) om die nieuwe boerderij op provinciaal niveau mogelijk te maken.

Boer André van Dorresteijn was elders in Soest door oprukkende bebouwing klem komen te zitten. In mei 2018 zette de provincie het licht voor nieuwbouw voor dat agrarische bedrijf op groen. Echter daardoor zou volgens de SBDE de Eemvallei ,,onnodig worden versteend'' en daarom diende de stichting daartegen een bezwaar in.

,,De provincie heeft de procedure nu voorgoed afgebroken en daarmee is een definitief einde gekomen aan nieuwvestiging van een agrarisch bouwperceel inclusief nieuwe boerderij. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht op 13 mei 2019 aan de Stichting Behoud de Eemvallei officieel laten weten. Een alternatieve locatie voor een nieuwe boerderij aan de andere kant (noordzijde) van de Peter van den Breemerweg bleek volgens de provincie niet kansrijk.''