• vlnr André Roest, Mathieu Engberink, Gert Schimmel en Marco Spijker.

    eigen foto

Vier jubilarissen bij het Soester Gildekorps

SOEST Dit jaar zijn er vier jubilarissen bij het Soester Gildekorps. Samen zijn ze goed voor 145 jaar trom-, bazuin- vendel- en schietervaring.

Bij 25 jaar lidmaatschap krijgen de korpsleden een zilveren gildebroeder in de discipline die ze beoefenen, een schutter, vendelier, tamboer of hoornblazer.

Het gildekorps kent ongeveer 55 leden. Het is niet noodzakelijk om lid te zijn van de verenging Groot Gaesbeeker Gilde Soest om bij het Gildekorps muziek te maken of te vendelen. Twee maal per jaar gaat het Gildekorps naar het Brabantse om in de kring Land van Cuijk deel te nemen aan een zogenaamde Gildedag.

Tijdens de Gildedagen worden er wedstrijden gehouden tussen andere Gildekorpsen en optredens gegeven voor het publiek. Uiteraard zijn ook de Gildefeesten eind augustus een hoogtepunt op de agenda van het Gildekorps.

Elke woensdagavond oefenen de leden in het gildehuis aan de Steenhoffstraat achter Museum Soest.