• Co Molenaar vindt het jammer dat de jeugd geen interesse heeft in het verzamelen van postzegels.

    Ton van Zoeren

Postzegelclub Eemland viert 50-jarig bestaan

SOEST Met een pincet pikt Co Molenaar een bijzonder postzegel uit zijn één van zijn vele albums. De voormalige voorzitter is trots, maar beseft ook dat de belangstelling voor die hobby aan het uitsterven is. Er is nauwelijks aanwas van jeugd, terwijl de oudere garde op een natuurlijk wijze afhaakt.

Ton van Zoeren

Daarom gaat de vereniging op 13 november uitpakken met een groot jubileumfeest. Postzegelvereniging Eemland is ontsproten uit Philatelica. De bijeenkomsten werden in café De Schouw gehouden. ,,Indertijd hadden we zevenhonderd leden en een ledenstop. Nu zitten we op 125 leden. Toch zijn wij nog steeds één van de grotere verenigingen'', zegt Molenaar trots. Later kregen de verzamelaars een zaal in het Soester Natuurbad ter beschikking. ,,De biljarts stonden erin en er werd volop gerookt. Het stond blauw van de rook. En zo stonk je ook als je thuis kwam.''

BUDGET Molenaar begon op zijn twaalfde met verzamelen. Met een paar onderbrekingen is hij 45 jaar lid van de club. ,,Ik kocht toen ik jong was alles wat vast en los zat. Ik ging vaak mijn budget te buiten. Op veilingen kon ik me niet inhouden. Als ik dan thuis kwam dacht ik: wat heb ik nu weer gedaan."

INGESTORT Dat de jeugd het verzamelen van postzegels niet ziet zitten, vindt hij jammer. ,,Vroeger wel, maar nu niet meer. Jammer, want het zo leerzaam. Het is geschiedenis op een stukje papier met jaartallen en de gelegenheden waarvoor ze zijn uitgegeven. Maar ja, de jeugd heeft nu andere interesses.''

VERDAMPEN De filatelist zegt dat de waarde van de zegels dramatisch is teruggelopen. De verzamelaars met een beperkt budget hebben hun investering zien verdampen. ,,De markt is totaal ingestort voor die groep. Alleen bemiddelde verzamelaars met zegels van vóór de jaren vijftig en die in gelegenheid waren om heel speciale zegels te kopen hebben nog een rijk bezit. Zegels vanaf de jaren vijftig hebben nauwelijks nog waarde. Een zegel die je toen kocht voor bijvoorbeeld tien gulden is nu nog hooguit twee euro waard. Er zijn mensen die er vermogens mee hebben verloren.''

BESTAANSRECHT Eemland is op een enkele kleine adverteerder na selfsupporting. ,,Alles gebeurt met eigen middelen. We hebben een behoorlijke reserve die vanuit het verleden is opgebouwd door de leden. Onze stelling is dat al dat geld bij elkaar gebracht is door leden en langzaam opgemaakt kan worden. Er hoeft geen geld over te blijven als we ooit gaan stoppen. We kunnen niet alles op maken, maar het mag wel wat meer kosten, zoals bij het jubileum.'' Dat de hobbyisten hun vereniging steeds kleiner zien worden is voor Molenaar een klare zaak. ,,Het ledenaantal loopt terug, bij elke vereniging. Als we te klein worden zullen we mogelijk moeten fuseren."

JUBILEUM De maandelijkse bijeenkomsten staan in het kader van gezelligheid met de hang naar vroeger. ,,Er worden wel wat postzegels geruild, maar het is meer een gezellige ontmoeting. Er zijn lezingen door een lid of iemand van de bond. Er is een veiling en we spelen kien.'' Het jubileum, in De Rank, wordt grootst uitgepakt. Wethouder Aukje Treep opent de avond. Er is een optreden van een mystery guest. Een grote verloting met als hoofdprijs een zegel van tien gulden is het hoogtepunt van de avond. Deze is vrij gestempeld. Wat betekend dat de kop vrij is van inkt. Dat is één van de duurste zegels van Nederland'', aldus Molenaar, die uitkijkt naar het jubileum.

Wie eens een kijkje wil nemen bij de postzegelvereniging kan contact opnemen met Co Molenaar, tel. (035) 6015721.