• Eempers
  • Eempers
  • Eempers

Oefenavond brandweer begint met gebak van Rotary

SOEST De brandweer heeft er een supporter bij: de Rotary Soest-Baarn, die wel eens voor uitbreiding van het korps zou kunnen zorgen. Voorzitter Magdaleen Timmersmans zegde maandagavond tijdens haar bezoek in gezelschap van bestuurslid Stan Uyland en Hans Scholten van de Rotary- community toe dat zij binnen de Rotary de brandweer zal promoten in het jaar waarin de Rotary-Soest-Baarn veertig jaar bestaat.

Jan van Steendelaar

Brandweercommandant Martijn Steman kan daar ook een belangrijke bijdrage aan leveren: Timmermans nodigde hem uit om tijdens een Rotary-bijeenkomst te vertellen over het werk van de brandweer en daardoor de leden enthousiast te maken voor het brandweerwerk.

IN HET ZONNETJE 'Aan de weg timmeren' is het jaarthema van de Rotary, en dat deze serviceclub de daad bij het woord voegt, bewijst de club door regelmatig in verschillende vormen waardering uit te spreken voor het werk van verenigingen en organisaties. Maandag werd de brandweer in het zonnetje gezet, omdat het korps onder soms zeer zware omstandigheden zijn werk moet doen. Daarbij komt volgens de Rotary ,,helaas het onbegrijpelijk gedrag van omstanders die het deze hulpdienst moeilijk maken zijn geweldige werk te kunnen doen."

BEWONDERING De wekelijkse oefenavond van de brandweer begon deze week door het bezoek anders dan anders, namelijk met gebak. Rotary Soest-Baarn wilde met het aanbieden van een gigantische taart, met een afbeelding van het Rotary-logo en een uitrukkende brandweerman, blijk geven van grote waardering voor het werk dat de brandweermedewerkers voor de Soester samenleving doen. ,,Wij hebben daar bewondering voor, vandaar dit schouderklopje," aldus voorzitter Timmermans.