• Evert van Brummelen
  • Eempers
  • eempers

Verbod op open vuur in natuur

SOEST Het gevaar van open vuur in de natuur is blijkbaar nog niet tot iedereen doorgedrongen na de grote brand die donderdag een deel van het natuurgebied de Korte Duinen verwoestte. Door de droogte is het risico op bosbranden nu zeer hoog. Daarom geldt er een verbod op open vuur.

Ook op de daarvoor aangewezen plekken mag tot nader order niet worden gebarbecued. De bezoekers worden door middel van borden op het verbod gewezen. Na de natuuirbrand, die een gebied van 200 bij 200 meter verwoestte, worden in de natuurgebieden extra controles uitgevoerd plaats. Mensen die het verbod overtreden kunnen een boete van 280 euro krijgen. De politie stelde bij een ronde over De Bergjes vrijdag vast dat dit sommige recreanten er niet van weerhoudt toch te gaan barbecueën. Zij hadden een vuurtje gemaakt om snacks warm te maken. De politie liet hen het uitmaken met de bak water die de bezoekers zelf al klaar hadden staan om direct te kunnen ingrijpen als het mis zou gaan.

De brandweer is in deze tijd van grote droogte extra alert op vuurverschijnselen in de natuur. Daarvoor worden onder meer brandweervluchten uitgevoerd boven Charlie zoals het gebied van de Utrechtse Heuvelrug wordt aangeduid. Dat dit effect heeft, bewees donderdagmiddag de ontdekking van de natuurbrand in de Korte Duinen door de bemanning van het patrouillevliegtuig.

Overigens doen de hulpverleners een beroep op het publiek om auto's uitsluitend op de daarvoor bestemde plekken te parkeren. Auto's in en bij de ingang van bospaden en in bermen maken het de hulpverleningsvoertuigen soms moeilijk, in een enkel geval zelfs onmogelijk om de plaats van een brand of ongeval te bereiken.