• Zo ziet de nieuwe huisvestiging van de Defensie Materieel Organisatie op Camp New Amsterdam eruit.

    Illustratie BAM

Veel militaire nieuwbouw in Soesterberg

SOESTERBERG De luchtmacht mag dan uit Soesterberg zijn verdwenen, er is nog wel degelijk sprake van veel militaire aanwezigheid in de gemeente. Die wordt bovendien verder versterkt door de nieuwbouwplannen van defensie. Hiermee zijn een investeringen van tientallen miljoenen gemoeid.

Jan van Steendelaar

Nieuw in de plannen van Defensie is het realiseren van een centraal landelijk magazijn. Hiervoor is Kamp Soesterberg aan het Zeisterspoor aangewezen. Door één groot magazijn te bouwen, kunnen de nu her en der in het land gevestigde en verouderde magazijnen worden opgedoekt. Als de planning kan worden aangehouden, kan volgend jaar een begin worden gemaakt met de bouw van het Logistiek Centrum Soesterberg.

Uitgangspunt bij Defensie is dat voor dit centrum een vorm van publiek-private samenwerking wordt gezocht en het op dezelfde manier wordt gerealiseerd als het Nationaal Militair Museum. Het betekent dat niet Defensie maar een ontwikkelaar voor zowel het ontwerp als de realisatie zorgt en het centrum minstens vijftien jaar onderhoudt.

Behalve Kamp Soesterberg is Camp New Amsterdam (CNA) in beeld voor nieuwbouw, het deel van de voormalige vliegbasis dat in gebruik was bij het Amerikaanse 32 Tactical Fighter Squadron dat van 1954 tot 1994 op Soesterberg gestationeerd was. Het bleef overigens Nederlands grondgebied waarvandaan de Amerikanen opereerden. Na hun vertrek is CNA niet ontmanteld maar in gebruik bij Defensie.

Op Camp New Amsterdam komt de nieuwe huisvesting van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Deze is hier weliswaar al gevestigd, maar verspreid over oude gebouwen. Die worden nu vervangen door één groot nieuwbouwcomplex. DMO is een ondersteunend onderdeel van Defensie, tevens inkoopbedrijf dat alle materiaal aanschaft voor het leger, zoals tanks, vliegtuigen, wapens en uniformen. Daarnaast is BMO ook verantwoordelijk voor het logistiek transport van goederen per vliegtuig, schip of vrachtwagen. Bovendien beheert DMO het complete computer- en communicatienetwerk van Defensie.

De Koninklijke BAM groep uit Bunnik die het nieuwe complex gaat bouwen, is al bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Het complex met een vloeroppervlak van 9.000 vierkante meter zal naar verwachting eind volgend jaar of begin 2020 in gebruik genomen kunnen worden.

Bekend was al dat De Nederlandse Bank (DNB) een cash centrum bouwt op Camp New Amsterdam, Hierheen verhuist niet alleen de nu nog in Amsterdam ondergebrachte goudvoorraad van naar schatting 190 ton maar ook het bankbiljettenbedrijf dat verantwoordelijk is voor sortering en distributie van bankbiljetten. Naar verwachting begint de bouw volgend jaar, de verhuizing zou in 2022 gerealiseerd moeten zijn.

In het nieuwe centrum komen onder meer ook het Nationaal Analysecentrum voor de registratie en analyse van vervalsingen en een Europees Testcentrum voor onderzoek naar duurzaam gebruik van bankbiljetten. Voor de verhuizing naar Camp New Amsterdam is gekozen omdat de zeer hoge beveiligingsmaatregelen voor de huidige vestiging in Amsterdam de toegankelijkheid voor medewerkers en bezoekers steeds meer in de weg staan. Ook de waardetransporten dwars door Amsterdam zijn qua beveiliging complex.

Voordeel van de verhuizing is bovendien dat CNA zwaar beveiligd is en dat er eenheden van de Koninklijke Marechaussee gevestigd zijn. De marechaussee vervult in Nederland een belangrijke rol bij de beveiliging van de waardetransporten van de bank.