• Eempers

Veel belangstelling woningen Soesterberg

SOESTERBERG Voor leegstand van nieuwe huizen als alle nieuwbouwplannen in Soesterberg zijn gerealiseerd hoeft geen enkele vrees te bestaan. De belangstelling voor een nieuwe woning in het dorp is overweldigend. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens de zeer druk bezochte dorpsmarkt in het Officierscasino.

Jan van Steendelaar

Rond de informatiestands over de verschillende bouwplannen was het zo druk dat men soms lang moest wachten voordat men antwoord kon krijgen op de vragen. Behalve over de bouwplannen Noorduyn, Dorpshart, Oude Tempel, Soesterberg Noord, Kontakt der Kontinenten en Vliegbasis kon men terecht bij stands als het energieloket, de pleisterplaats, het park op het dak boven de N237 en het nieuwe sociaal-cultureel centrum De Linde.

GEEN VERRASSING Voor projectleider Mustafa Hamurcu was de grote belangstelling geen verrassing: 'Heel veel plannen zijn al bekend, maar nu wordt het concreet. De mensen willen nu informatie over bijvoorbeeld prijzen en indeling van de woningen. Over de vliegbasis kun je alleen nog maar zeggen: daar komen woningen, en die gaan tussen de zoveel en zoveel kosten. De meeste andere plannen zijn zover dat de huizen in de verkoop gaan.' Harmurcu was het opgevallen dat er niet alleen veel inwoners van Soesterberg zelfs naar de dorpsmarkt waren gekomen, maar ook veel mensen van buitenaf.

Het blijken vooral vijftigplussers te zijn die geïnteresseerd zijn in een nieuwe woning in Soesterberg. Nu de gelegenheid zich voordoet, willen ze die kans niet voorbij laten gaan. Als eerste kunnen gegadigden terecht in het plan Noorduyn langs de Kampweg. Daar is vandaag een begin gemaakt met het bouwrijp maken van het gebied dat aan het dorphart aansluit. De bouwstart daarvan is in het voorjaar van 2018 voorzien. Dit geldt ook voor de woningbouw achter Kontakt der Kontinenten.

BLIKVANGER Met de aanleg van het park op het dak van de N237 wordt in september een begin gemaakt. In november moet het klaar zijn. Midden in het park komt een soort plein. Blikvanger zal de Cougar-helikopter zijn die de herinnering aan Soesterberg als luchtmachtbasis, ook gedurende vijftig jaar voor een Amerikaans squadron, levend houdt. De aanleg kost 400.000 euro.

Enigszins nieuw was de presentatie van de plannen voor de Anthonie van Leeuwenhoeklaan. Het groen tussen die laan, de Simon Stevinlaan en de Chr. Huygenslaan is verouderd. Niet alleen vraagt dit steeds meer onderhoud, ook de kwaliteit van bomen in het gebied is slecht. Andere staan te dicht op elkaar of op de woningen. Door deze bomen te vervangen wil de gemeente de kwaliteit van het gebied verhogen.

KAPVERGUNNING Het te vervangen groen bestaat voornamelijk uit heesters, maar ook uit 83 bomen. Voor 56 ervan is een kapvergunning nodig, voor 27 niet. De groenverhouding in het gebied is nogal scheef. Door nieuwe aanplant, met behoud van het boskarakter, wordt deze in evenwicht gebracht. Bij de uitvoering worden de riolering en waterleiding in de hofjes verlegd van de voortuinen naar het voetpad.