• Johan van Beek

Van Oest terrein lijkt verloren voor sporthal

SOEST Het heeft er alle schijn van dat er alvast één locatie in Overhees voor de nieuwe sporthal kan worden geschrapt: het voormalige Van Oest terrein aan de Clemensstraat.

Johan van Beek

Op het perceel wil Rademaker Vastgoed Ontwikkeling (RV&) twaalf woningen bouwen. Dat laat projectontwikkelaar Frank Rademaker aan deze krant weten. Er ligt nog geen concreet plan op tafel en er is evenmin een verzoek tot principe-medewerking gericht aan het gemeentebestuur. Rademaker voert in dit stadium verkennende gesprekken met het ambtelijk apparaat van de gemeente. Hij liet vorige week een framedoek bij het perceel, waarop met grote letters staat vermeld dat RV&O daar ontwikkelt.

Het terrein is nu in particuliere handen. Zodra RV&O groen licht krijgt voor zijn plan voor de woningen, komt het perceel in handen van het bedrijf dat op meer locaties in Soest aan het ontwikkelen is. Er ligt een wijzigingsbevoegdheid op het Van Oest perceel. Dat betekent dat de gemeente betrekkelijk eenvoudig de bestemming ervan kan wijzigen in wonen. Voor een sporthal lijkt het terrein verloren te zijn.

Projectontwikkelaar Frank Rademaker van RV&O is op de hoogte van de discussie over een sporthallocatie in Overhees. Hij weet ook dat het Van Oest terrein, waar hij twaalf woningen wil realiseren, een van de genoemde opties is.

Rademaker houdt zich evenmin buiten de discussie die het afgelopen jaar de gemoederen in de wijk en op het gemeentehuis heeft beziggehouden. Hij staat erbuiten en richt zich op zijn voornemen om om het voormalige kwekersperceel aan de Clemensstraat woningen neer te zetten. Aan woningen is in Soest grote behoefte, weet hij uit de praktijk. In zijn ontwikkelingsplannen is er geen sprake van een sporthal, en dus bemoeit hij zich niet met de discussie over de locatie. Zodra zijn plannen vorm krijgen, zal hij belangstellenden die zich aanmelden, zoals omwonenden, periodiek een nieuwsbrief sturen over de voortgang.

De gemeente bevestigt dat er op ambtelijk niveau overleg is met de projectontwikkelaar. De wijzigingsbevoegdheid voor het perceel in het bestemmingsplan houdt in dat er eventueel gebouwd kan worden. Een plan is nog niet ingediend.

Ook wethouder Janne Pijnenborg weet dat Rademaker het Van Oest terrein wil ontwikkelen voor wonen, maar kon nog niet zeggen of deze locatie nu definitief afvalt in de discussie over de plek waar de sporthal moet komen. ,,Maar als een eigenaar niet wil meewerken, houdt het natuurlijk op."

WORKSHOPS Deze maand beginnen de workshops over de sporthallocatie. Belanghebbenden mogen dan meepraten en -denken over de locatie die in hun ogen het meest geschikt is voor de nieuwe sporthal. In Overhees is veel weerstand tegen de bouw van een sporthal. Volgens de tegenstanders is de wijk niet ingericht op zo'n voorziening die veel gebruikers en bezoekers - en dus veel verkeer - aantrekt. In maart werden meer dan 1400 handtekeningen van tegenstanders verzameld.

Niettemin staan zes locaties in Overhees op de lijst om te worden onderzocht: het eerder 'afgeschoten' Orlandoterrein, speelveld Dorpsstreek, het Van Oest terrein, kinderboerderij De Veenweide en twee (particuliere) weilanden/velden.

PROTESTEN Een raadsmeerderheid bleek maandenlang niet gevoelig voor de protesten uit Overhees en bleef op de koers van het college om de nieuwe sporthal (in plaats van de sterk verouderde Beukendal aan de Beukenlaan) in Overhees neer te zetten. Belangrijkste argument: leerlingen van vier basisscholen kunnen er (binnen een aanvaardbare reistijd) gymles krijgen. Een sporthal in Overhees heeft tot gevolg dat - behalve Beukendal - ook de gymzaal van het Orlandogebouw en de sportzaal in het Willaertgebouw kunnen worden afgestoten, wat de gemeente een bezuiniging oplevert. Het actiecomité MAVO Soest en enkele oppositiepartijen pleitten telkens ervoor om ook de Beukendal-locatie mee te nemen in de onderzoeken. Pas in juli voegden de college-partijen Beukendal aan het lijstje toe. Tijdens de workshops - de gemeente wist gisteren nog niet wanneer ze gehouden worden - komen plussen en minnen van alle locaties op een rij. Na de onderzoeken komt het college met een voorstel voor de locatie.