• Utrechts Landschap

Utrechts Landschap koopt Park Soesterberg

SOESTERBERG (ANP) Natuurorganisatie Utrechts Landschap koopt Park Vliegbasis Soesterberg. De provincie Utrecht kocht het grootste deel van de voormalige vliegbasis in 2009 voor 8 miljoen euro, toen de luchtmacht het gebied verliet. Utrechts Landschap betaalt nu bijna 5 miljoen euro voor het 375 hectare grote natuurgebied.

Het gebied heet tegenwoordig Park Vliegbasis Soesterberg en heeft een gecombineerde bestemming: natuurgebied en bijzonder militair erfgoed.

De verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg draagt bij aan onze doelstelling voor behoud en bescherming van de natuur en het openstellen en beleven van onze militaire historie, zegt de provincie Utrecht.

Park Vliegbasis Soesterberg is volgens de provincie het grootste bloemrijke schraalgrasland van Noordwest-Europa en herbergt honderden verschillende plantensoorten, die tal van insecten en vogels aantrekken, zoals de zeer zeldzame kommavlinder en ook de veldleeuwerik. Dieren als ree, bunzing en das komen volop voor. De buizerd broedt er, evenals de bosuil, de havik en zelfs de zeldzame wespendief.