• Bouwketen, machines en bouwmaterialen zullen de komende jaren her en der het straatbeeld van Soesterberg gaan bepalen.

    Eempers

'Tweede jeugd' Soesterberg krijgt vorm

SOESTERBERG „De tweede jeugd van Soesterberg krijgt steeds meer vorm", zegt wethouder Peter van der Torre over de ontwikkelingen in Soesterberg. „Die gaan verder en worden steeds zichtbaarder." Dat geldt zowel voor de bouwplannen in Soesterberg-Noord (Flight Deck) als De Oude Tempel en Kontakt der Kontinenten.

Jan van Steendelaar

„Flight Deck is planologisch rond en daar zijn we blij mee en trots op. Het betekent dat we vervolgstappen kunnen nemen. We kunnen nu tegen de markt zeggen: dit is door de gemeente mogelijk gemaakt, nu ligt er een mooi plaatje klaar waar de markt z'n gang kan gaan." Hier moet wel rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de beschermde huismus. Bij de bouw moet er bijvoorbeeld geen dicht pannendak op de woningen worden gelegd, maar 'huismus-pannen' zodat de vogel er kan nestelen. „De bewoners krijgen er dan gelijk een bovenbuurman bij,'' aldus gemeentelijk projectleider Reinier Kalt.

Inmiddels is duidelijk geworden dat oude locaties van NKS, Plekkepoel, voormalig Securitas en de BMU-groep langs de Amersfoortsestraat, grenzend aan het nieuwe dorpspark, worden getransformeerd tot woonbestemming. „Er zijn hier nu meer ontwikkelingskansen dan we voor mogelijk hadden gehouden," zegt Kalt. „Als bedrijven weggaan, mogen er woningen voor terugkomen. De gemeente maakt het planologisch klaar, de markt moet zelf de ontwikkeling ter hand nemen."

VASTGOEDTRANSACTIES De gemeente hoopt dat door allerlei vastgoedtransacties het gebied in handen komt van één ontwikkelende partij die er woningen wil bouwen. „Daarvoor moet een zwaardere procedure doorlopen worden, onder meer omdat de initiatiefnemer zelf voor draagvlak in de omgeving moet zorgen en rekening moet houden met de belangen van de bewoners die al in het gebied wonen.'' Voormalig garagebedrijf Plekkepoel is in handen van de gemeente, de andere panden zijn volgens Kalt „van ontwikkelende partijen. Er zijn er al veel die posities hebben ingenomen.''

GROENSTROOK Het bestemmingsplan Oude Tempel waarin 250 woningen zijn geprojecteerd, is aangepast, onder meer door het verder verbreden van de groenstrook. Hier wil de gemeente de lanenstructuur terugbrengen, waar de planologen in hun ontwerp voor woningbouw dus rekening mee moeten houden. Als het ontwerp klaar is, worden de omwonenden ook hierbij betrokken. Er liggen nog drie beroepschriften bij de Raad van State.

GROENE HOOGTE De voorbereidingen voor de bouw in De Groene Hoogte achter Kontakt der Kontinenten zijn inmiddels begonnen. Hier moet men rekening houden met de wet natuurbescherming in verband met onderzoek naar de aanwezigheid van de das. De das moet eerst naar een nieuw leefgebied overgebracht worden, voordat Heilijgers kan beginnen met de bouw van ongeveer 190 woningen. In de ontwikkeling van het Dorpshart is een overeenkomst ondertekend voor de bouw van 38 duurzame appartementen met op de begane grond horeca en dienstverlenende functies.