• Martijn Beekman

Twee nieuwe partijen in Soest

SOEST Tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezing die op 21 maart plaatsvindt, kunnen Soesters stemmen op twee nieuwe partijen, namelijk 'De Jonge Honden' en 'LTR'.

Naast de nieuwe partijen is er ook een partij die meedoet onder een andere naam. De politieke partij 'Leefbaar Soest en Soesterberg' kiest ervoor mee te doen onder de naam 'Verenigd Soest'. ,,Een politieke beweging waarin alle groepen van Soest vertegenwoordigd zijn", legt Bayram Kurt uit over de partij.

JONGE HONDEN Jonge Honden zal aangevoerd worden door Joris Leppers met achter hem Gert Wessels. ,,We gaan het verrassend en verfrissend aanpakken, verder wil ik er nog niets over kwijt. Over een week of drie treden we naar buiten", zegt Wessels.

Tjerk Reijinga, die enkele weken terug uit de fractie van D66 is gestapt staat geregistreerd onder de naam LTR.

Nieuwe plaatselijke politieke partijen konden uiterlijk op 27 december 2017 een verzoek indienen bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Soest om hun aanduiding (naam politieke groepering) te registreren. Uiteindelijk hebben twee partijen dat daadwerkelijk gedaan, en is er een verzoek binnengekomen om mee te doen met een andere aanduiding.

De overige partijen die staan geregistreerd in Soest zijn: Soest 2002, Gemeentebelangen Groen Soest, Burgerbelangen Soest-Soesterberg, Lokaal Anders Soest, Democraten Soest Natuurlijk en Partij voor Soest. Geregistreerde aanduidingen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of provinciale staten hebben in principe 'doorwerking' naar gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezing.