• Lex van Lieshout

'Transformatie Soesterberg-Noord mag door van Raad van State'

SOEST Afgelopen woensdag deed de Raad van State uitspraak over de beroepsschriften tegen bestemmingsplan Soesterberg-Noord. Met uitzondering van drie kleine aanpassingen is er goedkeuring voor de transformatie van het bedrijventerrein tot aantrekkelijk woon-werkgebied, vat de gemeente Soest samen.

Het gaat om een bijzonder bestemmingsplan dat valt onder de Crisis en herstelwet: een bestemmingsplan plus met verbrede reikwijdte. Zo'n plan maakt ontwikkelingen mogelijk die zonder deze wet niet haalbaar zijn. Soest is de eerste gemeente in Nederland die een dergelijk bestemmingsplan door de Raad van State heeft geloodst.

Wethouder Janne Pijnenborg is heel blij met de uitspraak van de Raad van State. ,,Andere plannen sneuvelden bij de Raad van State. Maar wij kunnen de plannen nu echt gaan realiseren. We hebben nog een beetje huiswerk maar mogen desondanks voortvarend verder met de daadwerkelijke kwaliteitsimpuls voor Soesterberg-Noord."

WONINGBOUW AKKOORD De Raad van State stemde in met de woningbouwplannen in het bestemmingsplan Soesterberg-Noord. Dit geldt voor de eengezinswoningen en voor de appartementengebouwen. Zes bewoners hadden tegen de appartementengebouwen beroep ingesteld. De Raad van State heeft dit beroep verworpen.

AANPASSINGEN Op drie onderdelen van het bestemmingsplan vraagt de Raad van State nog een aanpassing. Zo is er een tekstuele aanpassing nodig, omdat bij twee teksten over parkeren, vergeten is te verwijzen naar de gemeentelijke parkeernorm.

Het bedrijf Sita hoeft daarnaast haar geluidsoverlast niet terug te dringen. Maar de gemeente moet nog wel maatregelen treffen zodat de geluidsoverlast van Sita niet ontoelaatbaar hoog is voor de toekomstige woningen op de vliegbasis. In het bestemmingsplan Vliegbasis was hiervoor al een geluidswal opgenomen. Samen met de provincie - die de woningbouw op de vliegbasis regelt - kijkt de gemeente hoe dit precies vorm krijgt.

Voor Elma moet de gemeente Soest tot slot onderzoeken hoe het bedrijf wel haar activiteiten uit kan breiden zonder ontoelaatbare geluidsoverlast voor de nieuwe woningen op de vliegbasis.

Wethouder Pijnenborg: ,,De tekstuele aanpassing is uiteraard geen enkel probleem. Maar ook de door de Raad van State gewenste aanpassingen voor Sita en Elma stellen de gemeente niet voor een onverwachte of onoverkomelijke opgave. In het bestemmingsplan Vliegbasis is bijvoorbeeld al rekening gehouden met een geluidswal bij Sita. En aanvullend onderzoek bij Elma is financieel gedekt."

Over deze aanpassingen en onderzoeken moet de gemeenteraad binnen twintig weken een besluit nemen.