• Soester Courant

Toch onderzoek locatie Beukendal voor nieuwe sporthal

SOEST De gemeente gaat toch Beukendal betrekken bij de locatieonderzoeken voor een nieuwe sporthal. Dat zal het gevolg zijn van een motie die de coalitiepartijen en de PvdA volgende week gaan indienen.

Na vijf maanden van luid protest is het D66, Soest2002, VVD en CDA kennelijk ook duidelijk geworden dat veel bewoners van Overhees een hal in hun wijk niet zien zitten. Om een goede vergelijking te kunnen maken maken, wil de coalitie Beukendal daarom nu alsnog laten meenemen in de onderzoeken. Daarna kan volgens de fracties van de regeringspartijen een verantwoorde afweging worden gemaakt.

De resultaten (van zowel Beukendal als de zes locaties in Overhees) moeten volgens hen dan worden voorgelegd tijdens een nieuwe bewonersavond. Pas als de informatie over Beukendal ook is gedeeld, zou Soest kunnen starten met de workshops, waarin betrokkenen en belanghebbenden hun argumenten op een rij mogen zetten. Er was al een workshop vóór de zomervakantie gepland, maar die moet dan maar worden uitgesteld.

TRAMMELANT GGS dat een eigen onderzoek naar Beukendal had aangekondigd, begrijpt dat de coalitie nu via een motie eieren voor haar geld kiest. "Anders waren de gevolgen voor deze partijen niet te overzien geweest. Het is alleen jammer dat ze dit niet een half jaar eerder hebben gedaan. Dat had een hoop armoede, stress en trammelant voorkomen", aldus Jan Paauw van GGS dat de motie zal steunen. 'Je zal niet anders kunnen. Dit is positief voor de bewoners van Overhees."

De gemeenteraad discussieert morgenavond over het sporthaldossier. Een week later, op 29 juni, volgt de besluitvorming.