• André van Dorresteijn in de weer met zijn koeien aan de Peter van den Breemerweg.

    Hans Veltmeijer

Toch hoop voor veehouder

SOEST Wel verhuizen naar de Peter van den Breemerweg, niet verhuizen. Zo gaat het al ongeveer sinds veehouder André van Dorresteijn in 2004 de grond kocht waarnaar hij zijn boerenbedrijf vanuit de Insingerstraat wilde verplaatsen.

Hans Veltmeijer

Het nieuwe college stond aanvankelijk zeer afwijzend tegenover het plan maar lijkt nu toch de koers te verleggen. Het college verstuurde vorige week een brief naar André van Dorresteijn. De inhoud is wat tweeledig, maar de deur staat voor de Soester veehouder toch weer op een kier.

GROTE MOEITE Het college stelt 'grote moeite' te hebben met het vestigen van het boerenbedrijf op de polderlocatie, omdat het de openheid van het polderlandschap ernstig aan zou tasten. Tot zover niets nieuws qua standpunt van burgemeester en wethouders.

DRAAI Maar dan komt toch een lichte draai. „Tegelijkertijd willen wij het amendement uit 2013 respecteren." In dat amendement sprak de gemeenteraad haar steun uit voor de verhuizing van de Soester boer. De winnaar van de laatste verkiezingen en huidige coalitiepartij, Gemeentebelangen Groen Soest (GGS), stemde echter als één van de weinige partijen tegen. Ook staat in de brief dat het college op de hoogte is van het standpunt van de provincie. Na jaren 'nee' stemden 34 van de 49 Statenleden voor het verhuisplan.

Tot slot delen burgemeester en wethouders mee dat alle eerder uitgevoerde onderzoeken nogmaals tegen het licht worden gehouden en dat er een gesprek plaats zal vinden met Van Dorresteijn.

WELOVERWOGEN De verantwoordelijke wethouder Harrie Dijkhuizen (ChristenUnie-SGP): ,,Dit dossier loopt al jaren. En ik ben net vijf weken wethouder. Ik voel me verplicht om hier een zorgvuldige afweging in te maken en niet snel iets door te drukken. We willen ons inhoudelijk graag volledig op de hoogte stellen van alle onderzoeken die zijn gedaan en ook graag weten wat de provincie precies heeft onderzocht. En ik hoor graag van de gedeputeerde waarom de provincie nu wel medewerking wil verlenen. Dat kost even tijd. Maar dan hebben we straks wel een weloverwogen besluit."

LAATSTE WOORD Uiterlijk in het derde kwartaal van 2018 wordt een definitief standpunt ingenomen over de aanvraag tot bestemmingswijziging door Van Dorresteijn. Die deed dat verzoek recent. De gemeenteraad heeft het laatste woord. André van Dorresteijn reageert wat verbaasd als hij met de brief wordt geconfronteerd, hij had hem nog niet ontvangen. Wel kreeg hij laatst een kennismakingsbezoek van de wethouder Dijkhuizen.

Op zich noemt Van Dorresteijn de inhoud van de brief 'een goed bericht'. Alleen 'opnieuw de onderzoeken bestuderen' begrijpt hij niet. „Hoeveel onderzoeken zijn er al niet geweest? Het is nu toch ook wel duidelijk dat er geen alternatieve locaties zijn." Hij is hoopvol gestemd. „We leven tenslotte in een democratisch land, er is al door de raad en door de provincie voor ons verhuisplan gestemd. Ik denk dat het wel goedkomt."