• Johan van Beek

Tijdelijke ondersteuning deel galerijen van 8 flats in Soest

SOEST Woningcorporatie Portaal gaat uit voorzorg delen van de galerijvloeren van 8 flats in Soest tijdelijk ondersteunen. Dit omdat de draagkracht van een deel van de vloerplaten niet voldoet aan de huidige wettelijke norm (Bouwbesluit 2012). Het gaat om 104 platen met een lengte van 8 meter. Bewoners kunnen de galerijen - ook tijdens het aanbrengen van de ondersteuning - blijven gebruiken.

AANLEIDING Voor 1 juli 2017 moesten alle galerijen en balkons van een bepaald type in Nederland worden onderzocht op draagkracht. Het gaat om galerijen en balkons die zijn vastgestort aan de binnenvloeren van de woningen en verder nergens op steunen. De galerijvloeren van de 8 flats aan de Dalweg, Rubenslaan, Saenredamplantsoen en Van de Veldeplantsoen vallen binnen dit onderzoek.

VERVOLGONDERZOEK Uit een steekproef kwam één galerijplaat naar voren die niet voldeed aan de wettelijke norm. Die is eind mei ondersteund. Vervolgens heeft Portaal alle galerijvloeren onderzocht. Met een radar hebben we laten onderzoeken hoe diep de ijzeren wapening in het beton ligt. Hoe hoger de wapening ligt, hoe groter de draagkracht van de vloer. Bij dit vervolgonderzoek bleek helaas dat meer platen niet voldoen: ook daar ligt de wapening te laag. Daarom gaan we die platen ondersteunen met zogeheten stempels. We beginnen daarmee op maandag 17 juli. Dit duurt naar verwachting 5 werkdagen. Verder is er ook onderzoek gedaan naar eventuele aantasting van de ijzeren wapening door roest. De uitkomst van dat onderzoek verwachten we over enkele weken. Als uit het onderzoek naar aantasting van de ijzeren wapening blijkt dat extra ondersteuning nodig is, dan zorgen we daarvoor.

DEFINITIEVE OPLOSSING Het ondersteunen van de galerijen met stempels is een tijdelijke maatregel. Na de zomervakantie willen we mogelijke definitieve oplossingen bespreken met de bewonerscommissie van de flats. Wanneer we de galerijen gaan versterken en hoe lang dat duurt, hangt af van de methode die uiteindelijk wordt gekozen.

SOESTERBERG We hebben ook een steekproef uitgevoerd bij balkons van 2 flats aan de Professor Lorentzlaan 101 t/m 179 en Simon Stevinlaan 50 t/m 80 in Soesterberg. Helaas bleken ook daar enkele balkons niet te voldoen aan de huidige norm. Het gaat om de balkons van 5 adressen. Wij gaan nu ook de balkons van de overige 37 adressen onderzoeken. Dit onderzoek begint op maandag 17 juli. De bewoners van de 5 adressen mogen tijdelijk hun balkon minder belasten (maximaal 150 kilo per vierkante meter). Zij zijn door ons hierover persoonlijk geïnformeerd. Mocht uit het vervolgonderzoek blijken dat er meer balkons niet voldoen aan de norm, dan geldt daarvoor ook een tijdelijke gebruiksbeperking. Met de uitslag van dit onderzoek kunnen we bepalen wat de beste definitieve oplossing is.

GEMEENTE HOUDT TOEZICHT De uitkomst van beide onderzoeken en de tijdelijke maatregelen hebben we met de gemeente Soest besproken. De gemeente blijft als toezichthouder betrokken.