• Eempers

Tien mediatoren op De Postiljon

SOESTERBERG Met een feestelijke diploma-uitreiking aan tien leerlingen uit de groepen 7 en 8 heeft christelijke basisschool De Postiljon in Soesterberg vorige week de mediatoren officieel gehuldigd ter bevestiging dat de school een Vreedzame School is. De mediatoren werden feestelijk binnengehaald met een welkomstwoord van directeur Jeannette de Ronden.

Jasmijn Besjes, Tigo Hilligehekken, Nicky Huiden, Wencke van der Linden, Rick van der Schoot, Romano Voskuilen, Lina Bakhuisen, Max Houtman, Sebastiaan Knopper, en Lobke Wijnstekers zijn voortaan op school de aanspreekpunten voor leerlingen die een conflictsituatie willen uitpraten, omdat ze er samen niet uitkomen. Deze mediatoren helpen de kinderen om samen een oplossing te zoeken voor een conflict. Dit doen ze met behulp van een stappenplan.

GESOLLICITEERD Uiteraard kunnen de kinderen dit niet vanzelf. De leerlingen die naar de functie hebben gesolliciteerd, zijn in de afgelopen weken getraind en worden dit jaar gecoacht door de leerkrachten Wendy van Thiel en Gerlin Koelewijn om hun mediatorschap goed te kunnen uitoefenen. Het doel is niet alleen om op school een positief sociaal klimaat te scheppen, maar ook om de leerlingen vaardigheden bij te brengen die ze later in de maatschappij nodig hebben om invulling te geven aan democratisch burgerschap.

De mediatoren van wie er elke dag vier 'dienst' hebben, zijn herkenbaar aan een blauw jasje. Daarnaast hangt bij de ingangen van de school het dienstrooster met de foto's van de mediatoren.

COMPETENTIE De Postiljon behoort bij De Vreedzame Scholen in Nederland. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap en als oefenplaats, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Ze staan open voor de verschillen tussen mensen. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat zij hun bijdrage leveren aan de school en dat ze 'er toe doen'.