• Roos Koole

Thema-avond over seksueel misbruik in de sport

SOEST In het gemeentehuis van Soest is woensdag 17 januari een speciale thema-avond over seksueel misbruik en intimidatie. De avond is voor bestuurders van sportverenigingen in Soest.

,,#MeToo en het rapport Seksueel misbruik en intimidatie van de commissie De Vries doen veel stof opwaaien. Volgens onderzoek is twaalf procent van volwassen sporters ooit slachtoffer geweest van seksueel misbruik of intimidatie. Driekwart van de slachtoffers was minderjarig. Met deze cijfers is het onmogelijk voor sportbestuurders om dit onderwerp te bagatelliseren. Maar wat verstaan we precies onder seksueel misbruik en intimidatie in de sportomgeving? En wat kun je er als goed bestuurder van een vereniging aan doen? Volstaat het aanwijzen van een vertrouwenspersoon en het aanvragen van een VOG? Hoe ver moet je gaan met voorzorgsmaatregelen?'', vraagt de organisatie zich af.

,,Deze avond, onder leiding van professioneel docente Esther van der Steeg, gaat over het herkennen en duiden van seksueel gedrag op en om het sportveld, in de kleedkamer en online. Wanneer is het gedrag oké en wanneer niet? En als het niet oké is, hoe kunnen we dan reageren? En ook: hoe kunnen we dergelijk gedrag in de toekomst voorkomen? Esther van de Steeg van Bureau Seksuele Gezondheid Amersfoort is pedagoge met als speciale thema's ontwikkelingspsychologie, seksualiteit en veilig sportklimaat. De SportFederatie Soest heeft Esther uitgenodigd in overleg met het NOC-NSF.''

Deze avond is bedoeld voor bestuurders of andere vertegenwoordigers van iedere sportvereniging in Soest: groot en klein. Aanmelden via secretaris@sportfederatiesoest.nl. De avond, in de vergaderruimte van het gemeentehuis in Soest, start om 20.00 uur.