• Eempers

Teleurstelling in Tempellaan

SOESTERBERG Bewoners van de Oude Tempellaan zijn op z'n zachtst gezegd teleurgesteld over de behandeling van het ontwerpplan Oude Tempel in de gemeenteraad. Namens hen spreekt John Versteege van 'een minimale inspanning' van de gemeenteraad. Behalve dat de huizen tien in plaats van vijf meter van de weg af worden gebouwd, is er verder niets veranderd. ,,De raad heeft het verkeersaspect totaal genegeerd," aldus John Versteege. Vooral dat laatste zit hem hoog.

Jan van Steendelaar

Het verwachte verkeersaanbod is dermate groot dat het wachten is op de eerste ongelukken. Maar de raad heeft hieraan onvoldoende aandacht besteed, vinden de bewoners. ,,De financiën wegen kennelijk zwaarder dan de veiligheid van de inwoners van Soesterberg."

BOSGEBIED Een ander groot bezwaar is het verlies van de uitstraling van het gedeelte van de Oude Tempellaan tot aan de Kamerlingh Onneslaan. De bewoners van de Oude Tempellaan zouden het liefst zien dat er helemaal geen huizen gebouwd worden in het bosgebied. Tenslotte is het een uniek stukje natuur met zeer oude bomen en het leefgebied van dassen, hazelwormen, uilen en vleermuizen. Maar ze begrijpen ook wel dat de kans dat het hele plan van tafel gaat vrij klein is. In plaats van de plannen vertragen hebben ze ervoor gekozen om in contact te komen met de gemeente om samen tot een aanvaardbaar compromis te komen.

BETOOG Of het zover komt is nog maar de vraag. Versteege: ,,We hebben met een aantal bewoners een keer in de gemeenteraad een betoog gehouden, een gesprek gehad met wethouder Adriani en daarna een e-mail gestuurd aan de fractievoorzitters van alle partijen in de raad. Ik heb van drie partijen een reactie gehad, de rest heeft er niet eens op gereageerd. Ook daar ben ik teleurgesteld in."

OCHTENDSPITS Hij wijst erop dat berekeningen, die de gemeente zelf gemaakt heeft, duidelijk maken dat er in de ochtendspits misschien wel 2.000 verkeersbewegingen zijn. ,,Dat betekent dat er hier om de twee, drie seconden een auto door de straat komt waar ook een basisschool aan gevestigd is, dus veel fietsende kinderen, ook scholieren die in Amersfoort naar het voortgezet onderwijs gaan. Ik kan me toch niet voorstellen dat ze denken: nou ja, we zien het wel. Als het fout gaat doen we er wel wat aan."

CALAMITEITVolgens bewoners van de Oude Tempellaan zal het verkeer naar de A28 de voorkeur geven aan de route Oude Tempellaan, Amersfoortsestraat en Richelleweg. De route via Kamerlingh Onneslaan, Kampweg en Richelleweg wordt sporadisch gebruikt. Daarnaast is de veiligheid van de nieuwe wijk in gevaar in het geval van een calamiteit. De enige weg om de wijk uit te komen, komt uit op de Oude Tempellaan. Daar zal al snel een bottleneck ontstaan, met alle gevolgen van dien, zo verwacht men.

ONTSLUITING Om deze problemen te voorkomen is voorgesteld om ook aan de andere kant van de nieuwe wijk een ontsluiting te maken. Er ligt daar al bijna een ontsluiting die voor de sauna is aangelegd. Er ontbreekt nog maar ongeveer vijftig meter weg. Het woon-werk verkeer vanuit de nieuwe wijk kan dan meteen richting de A28 en heeft zich dan niet eerst door de straten van Soesterberg te wurmen. ,,Helaas is met dit voorstel niets gedaan. Het behoud van de Korndorfferlaan is kennelijk belangrijker dan de veiligheid van de inwoners van Soesterberg," aldus Versteege.

UITSTRALING De uitstraling van de Oude Tempellaan is uniek. In de opiniërende raadsvergadering van 14 december waren vrijwel alle raadsleden van mening dat deze uitstraling hoe dan ook behouden moet blijven. Op de Oude Tempellaan staan de huizen nu vrij ver, minimaal 25 meter, van de weg af. Een vorig jaar gebouwd huis heeft zelfs in de bouwvergunning een verordening gekregen dat er niet binnen 20 meter van de weg een hoofdgebouw geplaatst mocht worden.

NIEUWBOUW In de raadsvergadering van 21 december werd echter afgesproken dat de nieuwbouw aan de overkant dichter bij de weg komt, volgens het plan was het vijf meter en dat werd door de raad aangepast naar tien meter. ,,Een doekje voor het bloeden.'' De uitstraling van het volgens de raad en buurtbewoners unieke stukje Oude Tempellaan gaat hierdoor volkomen verloren.

BEROEP De bewoners willen nu nogmaals een beroep op de gemeenteraad doen: ,,We willen graag in gesprek met de gemeente om een gezamenlijk oplossing te zoeken in plaats van recht tegenover elkaar te komen staan in de rechtszaal."