• Robin van Lonkhuijsen

Tekorten binnen Sociaal Domein

SOEST Soest heeft vorig jaar 400.000 euro méér uitgegeven aan Sociaal Domein dan dat Den Haag budgetteert. Het tekort is gedekt uit eigen reserve, opgebouwd om tegenvallers in deze sector op te vangen. In deze reserve Sociaal Domein (onder meer uitkeringen, jeugdzorg, zorg en hulpmiddelen) zit nog zo'n twee miljoen euro. De vraag is hoe lang Soest nog kan teren op dit 'appeltje voor de dorst'.

Johan van Beek

De bijdragen van het rijk houden niet bepaald gelijke tred met de daadwerkelijke kosten. De financiële schoen wringt 'm vooral in de kosten van de Jeugdzorg. Niet voor niets hebben de gemeenten via de VNG het kabinet om meer geld gevraagd.

Met een tekort van 400.000 euro op Sociaal Domein doet Soest het eigenlijk nog heel goed. De gemeenten die lokaal miljoenen meer kwijt zijn dan dat ze van de landelijke overheid krijgen, zijn niet op de vingers van een hand te tellen.

Twee miljoen, zes miljoen; in Eindhoven is er zelfs een gapend gat van twintig miljoen tussen budget en uitgaven onder de noemer Sociaal Domein. In vergelijk daarmee is een overschrijding van vier ton in Soest nog maar een 'schijntje'.

De verhouding tussen budget en uitgaven is al scheef sinds 2015 toen het rijk de taken van het Sociaal Domein op het bordje van de gemeenten legde. Toen al bezuinigde Den Haag in één klap tussen de 25 en 40 procent. De daadwerkelijke kosten in de zorg en van de sociale lasten lopen steeds verder op, terwijl de kraan in Den Haag niet verder wordt opengedraaid.

Soest doet er alles aan om tekorten in te dammen of zelfs tegen te gaan. Het doet dat door een transformatie binnen het Sociaal Domein toe te passen. ,,Om de uitgaven zo efficiënt mogelijk en alleen te doen waar echt nodig", zegt wethouder Liesa van Aalst. ,,Wie zorg nodig heeft, krijgt die zorg. Kinderen ook. We willen proberen de zorg voor kinderen zoveel mogelijk thuis te realiseren, onder meer door samen te werken met huisartsen. Zo'n transformatie vergt veel tijd."

Soest krijgt dit jaar 47 miljoen euro van het rijk om alle uitgaven binnen Sociaal Domein te bestrijken. Het grootste stuk van die taart wordt opgegeten door uitkeringsgerechtigden. Daarnaast is er 10 miljoen per jaar nodig om de Jeugdzorg te betalen. Ofschoon Soest tot nu de voeten redelijk droog houdt, staat het water veel gemeenten tot de lippen, zo niet nog hoger. Vandaar dat via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een dringend beroep op de regering is gedaan om over de brug te komen.

Begrotingstechnisch deed Soest het over 2018 goed. Op een begroting van 110 miljoen euro hield Soest 168.000 euro over. Soest staat de komende jaren voor grote investeringen, alleen al in de sport voor zo'n 11 miljoen euro. De gebiedsontwikkeling Dalweg wordt in de steigers gezet en de energietransitie zal ook hoge uitgaven met zich mee brengen.