• Eempers

Stichting SAM krijgt bijdrage voor monument

SOESTERBERG De kosten van het monument dat het burgerinitiatief Stichting Soesterberg Airforce Memorial (SAM) wil realiseren op het dek van de N237 bedragen ongeveer 35.000 euro. Het gemeentebestuur wil de stichting 5.000 euro beschikbaar stellen, zodat ze de eerste kosten op korte termijn kan dekken.

Het monument, dat volgens burgemeester en wethouders van maatschappelijke waarde is, herinnert aan de aanwezigheid van de Amerikaanse militairen in Soesterberg. Met de subsidie draagt de gemeente niet alleen bij aan het burgerinitiatief, maar ondersteunt het ook het cultureel erfgoed in Soesterberg en verfraait het de inrichting van het dek over de N237 als park. ,,Het toont heel nadrukkelijk onze nieuwe rol in de samenleving',' aldus het college.

BUDGET Omdat het wijkbudget voor Soesterberg niet toereikend is voor de begrote activiteiten van het Dorpsbeheerteam waaruit de 5.000 euro zou kunnen worden betaald, zet het college het leefbaarheidsbudget Gebiedsgericht werken in. Dit heeft tot doel om (gezamenlijke) initiatieven van gemeente, maatschappelijke partners en bewoners te ondersteunen. Jaarlijks is hiervoor 20.000 euro beschikbaar. Voor 2017 is hier nog nagenoeg geen beroep op gedaan, waardoor nu dit budget aangewend kan worden voor het initiatief van de Stichting SAM. Vanaf 2018 wordt het leefbaarheidsbudget samengevoegd met de wijkbudgetten voor burgerinitiatieven. Voor het restbedrag regelt de stichting zelf de financiering.