• Het Honk Soest

Stichting Het Honk staakt activiteiten

SOEST Stichting Het Honk stopt ermee. Dat heeft het bestuur van de stichting in een persverklaring kenbaar gemaakt. ,,Het beleid van uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn Bunschoten Soest) is er de reden van de we de stekker uit de organisatie trekken'', zeggen bestuursleden Frank Smit, Bas de Haas en Alex Förch.

Stichting Het Honk werd in de zomer van 2013 opgericht met de doelstelling om personen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben te ondersteunen en te begeleiden in hun zoektocht naar een passende baan.

KLIMAAT Het Honk is gestart in een periode dat het economische klimaat slecht was. ,,Veel mensen kregen te maken met ontslag en zagen door de krimpende economie nauwelijks mogelijkheden voor een nieuwe baan. Bovendien hadden oudere werkzoekenden moeite met de nieuwe manier van solliciteren. Dat patroon moest doorbroken worden. Mensen schieten in een kramp als ze steeds worden afgewezen. Ze krijgen een negatief beeld van zichzelf en de maatschappij. Het is een tijd van netwerken en contacten gebruiken. Dat netwerk leverde Het Honk in coaching en het leggen en onderhouden van contacten.''

SUCCES ,,Onze cliënten werden in contact gebracht met potentiële werkgevers. Door intensieve en individuele coaching kreeg de kandidaat zelfvertrouwen en kennis. Onze aanpak heeft
succes gehad. Vanaf de start in 2013 hebben wij meer dan vijftig mensen aan een baan geholpen'', vervolgt het bestuur. ,,De verdiensten voor de participerende gemeentes Baarn, Bunschoten en Soest is de afname van het aantal inwoners dat van de bijstand moet leven. Het Honk bleek een succesvol burgerinitiatief. Werkzoekenden zijn met elkaar in contact gebracht. De mensen bemoedigden elkaar en dat leverde waardevolle contacten op. Het is een inspiratiebron voor velen geweest.''

KANDIDATEN Het probleem zit hem volgens het bestuur van Honk in het niet aanleveren van kandidaten. ,,In het kaartenbaksysteem van uitvoeringsorganisatie BBS (voorheen afdeling W&I) zijn circa 1300 potentiële kandidaten te vinden onder wie tientallen voor Het Honk. Echter: het aanleveren van kandidaten werd telkens gefrustreerd. Ondanks vele overleggen en verzoeken bleef het aanleveren van kandidaten door BBS slechts beperkt tot het doen van toezeggingen, die helaas niet werden nagekomen. Het bestuur van Het Honk kon zich, met name de laatste twee jaar, niet aan de indruk onttrekken dat BBS meer belang had kandidaten voor zichzelf te houden. Het uitbesteden aan een bewezen en succesvol burgerinitiatief was voor BBS blijkbaar een stap te veel.''

AAN HET LIJNTJE ,,Uit een recente verklaring vanuit BBS blijkt dat de aansturing vanuit de leiding niet effectief en efficiënt geschiedde. Het bestuur van Het Honk laakt de onprofessionele houding van de uitvoeringsorganisatie en voelt zich aan het lijntje gehouden en niet serieus genomen. Aan de andere kant werden wij geroemd voor onze resultaten. Namelijk: duurzame uitstroom van mensen in de bijstand.''

VERTROUWEN GESCHAAD Het beleid van de uitvoeringsorganisatie BBS is onlosmakelijk verbonden aan de drie gemeenten. ,,Bovendien wordt de organisatie geleid door een bestuur bestaande uit drie wethouders van de drie genoemde gemeenten. Ons vertrouwen is dermate beschadigd dat wij niet anders kunnen doen dan de stekker uit Het Honk te trekken.

Teleurstelling overheerst bij het bestuur van Het Honk. ,,De indruk bestaat dat BBS vooral voor de publiciteit en voor 'de bühne' wilde benoemen dat alles in het werk werd gesteld om werkzoekenden, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, te ondersteunen. De grote verliezers zijn de werkzoekenden uit de bijstand. Als bestuur betreuren wij de beëindiging van Stichting Het Honk. Voor ons was er echter geen andere mogelijkheid. Wij wensen alle kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt veel succes in het vinden van een baan.''