• Ronald Kersten
  • Ronald Kersten
  • Ronald Kersten
  • Ronald Kersten
  • Ronald Kersten

'Sporthal op terrein 't Vaarderhoogt'

SOEST De nieuwe sporthal zou op het complex van 't Vaarderhoogt kunnen worden gerealiseerd. De eigenaren beraden zich over de toekomst van hun bedrijf.

Na bijna een jaar van overleg met de eigenaren Gerard en Harm Heinen, Rademaker Vastgoed Ontwikkeling (RV&O) en ambtenaren komt de PvdA nu met een motie. Daarin vraagt de partij de gemeente onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het plan, waarin ook plaats zou moeten zijn voor woningbouw. Volgens reeds uitgevoerd akoestisch onderzoek zou dat mogelijk moeten zijn.

SOEST Tuincentrum 't Vaarderhoogt komt zo mogelijk beschikbaar voor andere bestemmingen. Projectontwikkelaar Frank Rademaker van RV&O heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaren van 't Vaarderhoogt. De PvdA ziet het terrein aan de Dorresteinweg als ideale locatie voor de nieuwe sporthal, in combinatie met woningbouw.

OVERLEG De drie partijen voeren al sinds vorige zomer met elkaar overleg. Voorlopige uitkomst: op het ruim 2,2 hectare omvattende terrein van t Vaarderhoogt is plaats voor een grote sporthal en ca honderd woningen. De PvdA vraagt het college en de gemeenteraad om deze optie naast de Dorpsstreek en Beukendal ook mee te nemen in het locatie-onderzoek voor een sporthal. Hiervoor heeft de partij gisteren een motie verspreid, die in de gemeenteraadsvergadering van 21 februari aan de orde komt.

Het besluit voor het grotere locatieonderzoek (met bijbehoreden locaties) zelf is onlangs over de verkiezingen heen getild.

MAATSCHAPPELIJK BELANG Het maatschappelijk belang van zowel een sporthal als woningbouw is groot, benadrukken PvdA-fractievoorzitter Adem Baskaya en Rademaker. Volgens Baskaya heeft het jongste plan verschillende voordelen ten opzichte van de twee andere locaties die nu op tafel liggen (en mogelijk nog andere die voor onderzoek in aanmerking komen). ,,We komen tegemoet aan de bewoners van Overhees die grote bezwaren hebben tegen de bouw van een sporthal in hun wijk."

De locatie Beukendal kan in dit plan vrij komen voor woningbouw, zoals het college (en met name wethouder Janne Pijnenborg) graag wil. En ook bij een sporthal aan de Dorresteinweg blijft er daar voldoende ruimte over voor nieuwe woningen.

ONDERWIJS Bovendien, stelt de PvdA, een sporthal aan de Dorresteinweg is voor de basisscholieren in Overhees gemakkelijk én veiliger te bereiken dan Beukendal, omdat ze op overbrugbare afstand binnendoor een tamelijk autoluwe route kunnen volgen. Daarmee is tevens een goede (gewenste) bezettingsgraad van de hal gewaarborgd. Beukendal staat nu overdag vaak leeg.

De sportzaal van het Willaertgebouw zou volgens de PvdA in gebruik kunnen blijven voor sport en bewegingsonderwijs. ,,Gezien de afschrijving moet het Willaertgebouw nog zeker tien jaar mee, dus dan kun je de sportzaal net zo goed blijven gebruiken", aldus Baskaya. Dat zou voor de gymlessen gelden, maar ook voor sommige clubs die nu in Overhees sporten en daar graag zoveel mogelijk willen blijven.

Het Orlandogebouw aan de Di Lassostraat zou wel tegen de vlakte kunnen en plaatsmaken voor (senioren)woningen. Aan het einde van de rit zijn dan twee sportaccommodaties (Beukendal en Orlando) afgestoten, kan de gemeente cashen door grondtransacties, is er een nieuwe sporthal en is de krapte op de excellerende woningmarkt voor een deel bestreden.

TUINCENTRUM Tuincentrum 't Vaarderhoogt is een begrip in Soest, waar wekelijks veel bezoekers op de dam komen. De jaarlijkse Warme Witte Winter Weken trekken elk jaar in ruim een maand tienduizenden mensen. Omdat ze in de familie geen opvolging hebben, denken Harm en Gerard Heinen al een poos na over de toekomst van hun bedrijf. Het bracht hen in contact met RV&O.

Hij stelt, dat er in combinatie met een sporthal, nog plaats is voor ongeveer honderd woningen. ,,In het lage en het midden segment, want we merken dat daar heel veel vraag naar is. Het is een ideale woonlocatie, denk aan doorstromers, gezinnen met één of twee kinderen die voor de eerste of tweede keer een huis willen kopen. Wellicht komt er ook ook een appartementengebouw. We gaan vooral kijken naar de doelgroepen die behoefte hebben aan woningbouw."

Voorlopig blijft 't Vaarderhoogt nog open. Het kan nog zomaar een jaar duren, voordat het locatie-onderzoek voor de sporthal én de besluitvorming door de gemeenteraad een gepasseerd station zijn. Pas dan kan RV&O de plannen tot in detail concretiseren (zonder sporthal zouden er 120-130 woningen kunnen komen) en moeten er procedures worden doorlopen voor onder meer het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat vergt ook tijd en zolang er geen concrete plannen liggen en worden uitgevoerd, gaat het tuincentrum gewoon op vertrouwde wijze door. De circa dertig medewerkers zijn door hun werkgever al wel op de hoogte gebracht van de toekomstplannen.