• Gemeente Soest

Soesters leveren waardevolle bijdrage aan gesprek over nieuwe sporthal

SOEST Zestig Soesters zijn woensdagavond tijdens de bijeenkomst over de nieuwe sporthal in gesprek gegaan met elkaar en de gemeente Soest. De inbreng was ,,kritisch en bijzonder", stelt de gemeente. Het college stelt aan de raad voor om de nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard De Engh een plek te geven. Als de raad daar mee instemt op 14 maart, start een intensief en gezamenlijk proces met omwonenden, sport, onderwijs en andere betrokkenen. 

,,Over en weer werden zorgen gedeeld over parkeren, geluidsoverlast en bijvoorbeeld uitzicht", laat de gemeente in een persbericht weten. "Tegelijkertijd werden er ook kansen ingebracht. Want, is het nu dan wellicht mogelijk om ook iets te doen aan de minder fraaie uitstraling van het al bestaande complex? Kunnen we gebruik maken van de hoogteverschillen op deze plek? Hoe kunnen we zorgen voor een plek die grotere en kleinere sportverenigingen én onderwijs kracht bijzet? Ook werden er al suggesties gedaan om antwoord te geven op de vraag 'Hoe gaan we de komende tijd met elkaar verder?' Want, als de raad op 14 maart instemt met het voorstel van het college, moeten we met elkaar inhoud geven aan een programma van eisen voor de nieuwe sporthal. Welke eisen stellen we aan de buitenkant van het gebouw? Bijvoorbeeld uitstraling, geluidreductie en parkeren. En welke eisen stellen we aan de binnenkant van het gebouw? Bijvoorbeeld functionaliteit, looproutes en aantrekkelijkheid. Genoeg om over na te denken." 

VERVOLG Een aantal raadsleden heeft woensdagavond als toehoorder een beeld kunnen krijgen van het voorstel voor de nieuwe sporthal, de reactie hierop van verschillende betrokkenen en de manier waarop Soesters in gezamenlijkheid verder zouden willen. Op 7 maart vergadert de raad om zich een mening te vormen en op 14 maart neemt de raad een besluit.