• De opening van Open Monumentendag is zaterdag 8 september in de Oude Kerk. Daar is muziek te horen en een expositie te zien.

    Johan van Beek

Soesterberg en Soest tonen hun 'oude' gezichten

SOEST Van Museum Soest tot het kerkhof achter de Caroluskerk. Van het militair erfgoed op Park Vliegbasis tot het boerenleven uit vroeger tijden op Het Gagelgat. Soest en Soesterberg herbergen het verleden op tal van terreinen en manieren.

Johan van Beek

Er valt genoeg te zien in de gemeente, ook voor degenen die nog eens achterom wil kijken. Mensen die een blik in het verleden willen werpen, komen zaterdag 8 en zondag 9 september aan hun trekken. Het hele weekeinde is het Open Monumentendag, in Soest dit jaar voor het eerst gelieerd aan de landelijke organisatie dat met het thema 'In Europa' aansluit bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

STICHTING Nieuw in de gemeente is de Stichting Comité Open Monumentendagen Soest-Soesterberg. Die heeft ertoe geleid dat veel organisaties en instellingen met elkaar in zee zijn gegaan om de Open Monumentedagen in Soest en Soesterberg vorm te geven. Een summiere selectie: Soester Boerendansgroep, toneelvereniging De Rietpluim, Utrechts Landschap, Archeologie Amersfoort, Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk, het Groot Gaesbeeker Gilde, de Historische Vereniging Soest-Soesterberg en eigenaren/beheerders van diverse objecten. Voorzitter Cees Vos spreekt van een 'uniek deelnemersveld'.

SAMENWERKING Deze eendrachtige samenwerking tussen meer dan vijftien partijen heeft geleid tot een zowel geografisch als inhoudelijk zeer gevarieerd aanbod op 8 en 9 september. Op het 'overvolle' programma staan toespraken (bij de opening), muziek, exposities, spel en bezoeken aan en rondgangen langs een greep uit het erfgoed dat Soest en Soesterberg hebben te bieden. Verspreid door de gehele gemeente zijn er beide Open Monumentendagen activiteiten te ondernemen en is er vooral veel te zien.

BEWEGEN Wie graag wil bewegen tijdens de reis door het verleden, kan op zaterdag en zondag kiezen uit wandel- en fietstochten. Die beginnen zowel in Soest (museum) als Soesterberg (Caroluskerk en Park Vliegbasis). De deelnemers gaan overigens op pad zonder gids. Tussen de locaties die een hoofdrol spelen rijdt er ook een bus, waarvan gratis gebruik kan worden gemaakt.

PROGRAMMA Langs de route onder andere Waterpompstation Soestduinen en het naburige treinstation. Op Het Gagelgat zijn er beide middagen veel activiteiten. Ook Ferdinand Huyck steekt zijn neus nog een keertje om de hoek.

Zaterdag 8 september

Soest

10.30 Opening met toespraken, kinderkoor en orgelspel in de Oude Kerk, Torenstraat 1.

12.00-17.00 Programma op Boerderij Het Gagelgat, Birkstraat 107.

12.30-15.00 Start fietstocht vanaf Museum Soest, Steenhoffstraat 46.

13.30-15.00 Start wandeltocht vanaf Museum Soest.

Soesterberg

12.30-15.00 Start wandeltocht-fietstocht vanaf Park Vliegbasis, Entree 4, Shelter 611.

13.30-15.00 Start wandeltocht vanaf Caroluskerk, Rademakerstraat

Zondag 9 september

Soest

12.00-17.00 Programma Boerderij Het Gagelgat, Birkstraat 107.

12.30-15.00 Start fietstocht vanaf Museum Soest, Steenhoffstraat 46.

13.00 Orgelspel door Gonny van der Maten, en expositie in de Oude Kerk, Torenstraat 1.

13.30-15.00 Start wandeltocht vanaf Museum Soest.

Soesterberg

13.30-15.00 Start wandeltocht vanaf Caroluskerk, Rademakerstraat.

14.00 Spel Ferdinand Huyck, parochiehuis Caroluskerk, Rademakerstraat.