• Eempers
  • Eempers
  • Eempers

Soesterberg één in herdenken

SOESTERBERG Hoe verdeeld Soesterberg over sommige onderwerpen ook is, in één opzicht is men eensgezind: op de avond van de dodenherdenking. Ook zaterdagavond  was het weer druk bij het monument op het Odijkplein en langs een deel van de Kampweg en de Moerbessenberg.

De herdenking met als thema ,In vrijheid kiezen' verliep volgens het bekende patroon. Namens het gemeentebestuur hield wethouder Nermina Kundic een toespraak. Aan de herdenking bij het monument ging de herdenkingsdienst in de Vredekerk vooraf. Pastor Wies Sarot ging voor, Projectkoor Soesterberg zong en er werden gedichten voorgedragen. Daarna liepen de bezoekers naar het Odijkplein. Zij werden voorafgegaan door tamboers van het Groot Gaesbeeker Gilde. Kinderen van basisscholen vormden de vlaggenwacht, muziekvereniging Odeon leverde de muzikale medewerking. Laura Niehoff Werning las een gedicht en popkoor Allround zong. De plechtigheid
werd besloten met een bloemen- en kranslegging en een defilé langs het monument.