• Rob Schram en marcel Adriani bij PMD Kliko's

    Ronald Kersten

Soester wethouder Marcel Adriani treedt af

SOEST De Soester wethouder Marcel Adriani (D66) heeft besloten om zich terug te trekken als wethouder. Aanleiding hiervoor is onder andere de situatie inzake het rapport van raadswerkgroep BBS.

Wethouder Adriani: "Met mijn mail van 15 januari heb ik de leden van de gemeenteraad mijn persoonlijke reactie gegeven inzake het rapport van de raadswerkgroep BBS. Vanuit mijn perspectief en mijn gevoel heb ik inzicht gegeven in de loop van de ontwikkelingen. Ik sprak hierbij de hoop uit dat mijn reactie zou bijdragen aan een goede gedachtewisseling met de raad op 25 januari.

In de afgelopen dagen bereikten mij evenwel steeds meer signalen dat naast de inhoud het debat ook en wellicht zelfs voornamelijk zal gaan over het vertrouwen in mijn persoonlijk functioneren als wethouder.

Nu de politieke werkelijkheid zich op deze wijze aandient, heb ik voor mijzelf een moeilijke afweging moeten maken. Enerzijds hecht ik zeer aan de waarde van het publieke debat. Mijn bericht van 15 januari is juist daarop ook gericht. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat een discussie waarbij het vertrouwen in mijn persoonlijk functioneren centraal komt te staan, niet in het belang is van onder andere de gemeente Soest en onze inwoners, niet in het belang van onze uitvoeringsdienst BBS en niet in het belang van de kwetsbare doelgroep waarop BBS zich primair richt. In deze afweging neem ik mijn verantwoordelijkheid en kies ik onomwonden voor de gemeente Soest, haar inwoners en zeker voor haar kwetsbare inwoners.

Ik heb in deze zaak eerst gehandeld om de gevolgen te mitigeren, en heb daarna, in mijn brief van 15 januari, verantwoording aan de gemeenteraad afgelegd. Met het bovenstaande in gedachten is nu het moment gekomen om ook de politieke verantwoordelijkheid te nemen. Dit impliceert dat ik nu geen andere mogelijkheid zie dan mij terug te trekken als wethouder. "