• Het gemeentehuis wordt intern verbouwd en wordt 'Huis van de samenleving'.

    Archief BDUmedia
  • Het Dalweg-gebied bij het gemeentehuis ondergaat de komende jaren veel veranderingen. Zo komt er een nieuwe sporthal.

    Jaap van den Broek

Soest wacht grote uitdagingen

SOEST Met het huishoudboekje goed op orde moet het college van burgemeester en wethouders flink aan de bak om de torenhoge ambities waar te maken. Zoals: een nieuwe sporthal, renovatie van sportparken, metamorfose van het Dalweggebied (inclusief gemeentehuis), de energietransitie, slimmer geld uitgeven in het sociaal domein en meer blauw op straat.

Hans Veltmeijer

Toen in mei bleek vanuit het Rijk dat Soest het structureel met een miljoen euro per jaar minder moest doen, werd het puzzelen voor het net aangetreden college van VVD, D66, GGS en ChristenUnie-SGP. ,,Het lastigste van alles was om keuzes te moeten maken", vertelt wethouder financiën Liesa van Aalst. ,,We wilden veel maar het budget werd ineens minder. Om het financieel passend te maken hebben we sommige dingen uitgesteld naar 2020. Dat geeft ons ook meer tijd om tot slimme keuzes te komen." Dat laatste beoogt zij ook in het sociaal domein, dat circa 40 procent van de begroting opslokt. ,,Anders organiseren, denken en werken helpt ons de toenemende druk op de beschikbare budgetten te verminderen."

AMBITIES BEHOUDEN Haar collega Harrie Dijkhuizen wijst erop dat ondanks de tegenvallers, de ambities behouden zijn gebleven. Op zijn werkterrein is er ook wat uitstel. Zo verwacht hij nu in het tweede halfjaar van 2019 te starten met renovaties van de sportparken aan de Bosstraat. Ondertussen is hij in intensief overleg met de sportverenigingen en de sportfederatie. ,,De contacten zijn warm, maar we zijn er nog niet uit", zegt hij daarover. Er is bijvoorbeeld nog het nodige te doen over het verkeer.

GEEN GROOT NIEUW PALEIS Ook worden in het eerste kwartaal van 2019 de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de beoogde nieuwe sporthal aan de Dalweg verwacht. Dat is een onderdeel van een brede studie naar het Dalweggebied. Wanneer meer duidelijk is over de kansen van wonen, besturen, cultuur en sport in dit gebied gaat wethouder Aukje Treep voort met een concretere invulling van dit project.

Het gemeentehuis ondergaat een metamorfose om een 'huis van de samenleving' te worden. ,,Gemeentehuizen worden steeds meer plekken waar mensen elkaar ontmoeten", licht burgemeester Rob Metz toe. ,,Na bijna dertig jaar is het toe aan een update, het is te klein geworden. We gaan binnen veel verschuiven aan functionaliteiten en het wordt klimaat- en energievriendelijker. Maar het wordt geen groot nieuw paleis."

NIEUWE WIJKAGENT De burgemeester heeft ook veiligheid in zijn portefeuille. Hij benadrukt dat hij zich samen met de politie hard blijft maken voor meer blauw op straat. ,,Het gehele justitiële apparaat heeft nog steeds te weinig capaciteit. Ik ben heel blij met de nieuwe wijkagent in Soesterberg en de forse afname van jongerenoverlast. Maar we zijn er nog lang niet." Die dalende jeugdoverlast schrijft hij voor een deel op het conto van de twee jeugdboa's. Die proef is zo goed verlopen dat de twee waarschijnlijk vanaf 2019 structureel voor 24 uur per week in dienst van de gemeente komen.

Het ambtenarenapparaat wordt de komende jaren uitgebreid. De energietransitie is 'een enorme uitdaging' waarvoor in ieder geval twee extra krachten nodig zijn. Wethouder Nermina Kundic wil 'tempo maken' met het grondstoffenbeleid en de energietransitie. Klimaatneutraal in 2030 is misschien wel het meest ambitieuze en complexe doel van Soest.