• Wethouder Nermina Kundic, foto uit archief.

    Ronald Kersten

Soest verhoogt ambitie energietransitie

SOEST De gemeente Soest wil in 2030 niet 20 procent van de huidige energiebehoefte op eigen grondgebied opwekken, maar 50 procent. Dat meldt de gemeente donderdag in een persbericht. ,,Het moet sneller'', zegt wethouder Nermina Kundic. 

Soest wil een klimaat neutrale gemeente worden: nagenoeg geen CO2 of andere broeikassen uitstoten en omschakelen naar een circulaire economie waar grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Het college zet in haar voorstel aan de raad om dit voor elkaar te krijgen in op een hogere ambitie. ,,Wél met een zorgvuldige balans tussen draagvlak onder inwoners en bedrijven, snelheid in de uitvoering, technische haalbaarheid, beschikbare fysieke ruimte en middelen om CO2-neutraal te worden'', aldus de gemeente in het persbericht.

STIP AAN DE HORIZON In 2016 stelde de gemeenteraad de stip op de horizon om in 2030 CO2-neutraal te zijn waarbij 20 procent van energie op Soester grondgebied wordt opgewekt. ,,Sindsdien zijn er veel initiatieven ondernomen, zegt wethouder Nermina Kundic. ,,En met succes, het energiegebruik in de gemeente Soest is licht gedaald en aandeel duurzame energie is toegenomen. Het gaat de goede kant op, maar het gaat lang niet hard genoeg.''

De nieuwe coalitie zet dan ook fors in op duurzaamheid. Kundic: ,,De energietransitie moet in versnelling komen, maar niet ten koste van alles. Belangrijke waarden moeten voor Soest en Soesterberg behouden blijven.''

VERSNELLEN De ontwikkelingen gaan snel, maar het is zo goed als onmogelijk om binnen 11 jaar alle infrastructuur, woningen, bedrijven en vervoer aan te passen, denkt Kundic. ,,We willen de impact op onze natuur en ons landschap beperken en inwoners de gelegenheid geven om om te schakelen. Ook moeten we binnen de financiële en juridische mogelijkheden blijven. Waar de doelstelling nu is om voor 2030 20 procent van de onze huidige energiebehoefte op eigen grondgebied op te wekken willen we die ambitie verhogen naar 50 procent. We willen zo veel mogelijk innovatieve technieken gebruiken. Om deze ambitie te bereiken stellen we voor het landelijke tempo te volgen."

VOORSTEL Het college heeft inmiddels een startnotitie opgesteld. Dit is een eerste stap naar een programma om de transitie in goede banen te leiden. Kundic: ,,In Soest zijn we goed bezig, maar een gestructureerde overall aanpak samen met onze inwoners, bedrijven en andere partners is noodzakelijk om tot zorgvuldige keuzes en vaart te komen."