• Johan van Beek
  • Johan van Beek

Soest pakt uit in Smitsveen

SOEST De gemeente Soest gaat vijf jaar uitpakken in Smitsveen. Ze investeert 200.000 euro per jaar voor structurele projecten en eenmalig 1,5 miljoen euro voor incidentele projecten in de wijk. Samen met ongeveer tien partners en de bewoners zet Soest stevig in om de leefbaarheid en veiligheid, maar vooral ook de perspectieven voor de bewoners (van de hoogbouw) te verbeteren.

De gemeente, politie en Balans hebben donderdag een ambitieus Plan van Aanpak gepresenteerd. Daarin staat een pakket aan maatregelen en beloven gemeente en partners om beter te gaan samenwerken. Het geld gaat onder andere naar basisscholieren leren omgaan met conflicten, hen weerstand leren bieden tegen slechte invloeden, begeleiding van ouders bij de opvoeding, een ontmoetingsruimte, meer groen, een speeltuin, (culturele) activiteiten en begeleiding naar werk en stage.

SMITSVEEN In de wijk Smitsveen wonen ongeveer tachtig nationaliteiten. Veel mensen hebben een taalachterstand, zijn ongeschoold, kampen met schulden, werkloosheid, trauma's. Er is de laatste jaren veel te doen over (jongeren)overlast, zoals hinder, vernielingen, brandstichting, intimidatie.