• Provincie Utrecht

Soest onderzoekt alternatief voor aardgas

SOEST De gemeente Soest wil in 2030 energieneutraal zijn. Omdat er anders moet worden omgesprongen met fossiele energie zoals aardgas, wordt de komende tijd geëxperimenteerd met aardgasloos bouwen.

Stuurgroep Hart van de Heuvelrug besloot daarom om de nieuwbouwwijk Oude Tempel in Soesterberg te ontwikkelen zonder aardgas. Huizen niet langer verwarmen via aardgas betekent een totaal andere infrastructuur onder de grond. Dit moet niet alleen gebeuren bij nieuwbouw, maar ook bij inbreidingslocaties en bestaande woningen, zegt wethouder Marcel Adriani van Milieu. ,,Bij die laatste twee valt de meeste CO2-reductie te behalen.''

NIET WACHTEN Wachten op de landelijke overheid is geen optie, want die neemt hiertoe nog geen initiatief. ,,In de wet staat nog steeds dat er gebouwd moet worden met aardgas als uitgangspunt. Daarom moet je als gemeente er zelf voor zorgen dat je weet waar je het over hebt.''

Lokale overheden, energiebedrijven en gebouweigenaren moeten gezamenlijk onderzoeken hoe zij de verwarming van woningen kunnen verduurzamen. Adriani noemt de energietransitie urgent. Nederland ondertekende het Klimaatakkoord van Parijs, daarnaast wordt de productie van het Groningse gas stap voor stap gereduceerd. Het kabinet stimuleert duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte.

RESTWARMTE Adviesbureau Balance onderzoekt verschillende manieren van verwarmen zoals het 'warmtenet'. Dan wordt restwarmte, afkomstig van bijvoorbeeld het zwembad en van de maakindustrie op de Grachten, rondgepompt via warmtepompen. Een systeem dat veel weg heeft van stadsverwarming.

LANDINGSBAAN Verondersteld wordt dat in 2050 zeventien procent van de huizen op deze manier wordt verwarmd. Ook is er de unieke startup project Solar Runway Soesterberg: de landingsbaan (zwart asfalt van 45m breed en 3200 m lang) op vliegbasis Soesterberg. Omdat asfalt bijna honderd procent van de zonnewarmte opslaat, kan deze warmtecollector een goede basis kan zijn voor de opwekking van duurzame energie. Geluidloos en zonder overlast voor het milieu kan de warmte worden verzameld door waterleidingen en opgeslagen in grondwaterlagen op een diepte van circa 180m. De baan zou voldoende warmte genereren voor 5.000 huishoudens binnen een straal van vijf kilometer.

AARDWARMTE Veel wordt verwacht van geothermie (aardwarmte). Warm water wordt dan naar boven gepompt van een diepte van minstens 500 meter. Nadat woningen ermee zijn verwarmd wordt het water weer teruggepompt. Omdat dit systeem in veel gebieden relatief goedkoop aan te leggen is, is de verwachting dat in 2050 ongeveer 44 procent van de Nederlandse huizen op deze manier wordt verwarmd.