• Gemeente Soest

Soest mag zich bijvriendelijke gemeente noemen

SOEST De gemeente Soest is door Nederland Zoemt benoemt als bijvriendelijke gemeente. Soest is een van de 43 bijvriendelijke gemeentes in Nederland.

Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk beheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij, de helft van alle 358 soorten is bedreigd.

GOED BEZIG Jaap van den Berg, inwoner in Soest en bewoner van Boekweitland, is initiator van het burgerinitiatief, de bijen- en vlindertuin in zijn straat en  kwam met het idee om de gemeente Soest te laten checken op de criteria bij Nederland Zoemt. ,,Vijf jaar geleden heb ik mijn imkerdiploma via het Eemkwartier gehaald en nu hebben we vier kasten in bezit. Vanaf die tijd ben ik mij gaan verdiepen in het leven van de solitaire bijen en heb ik cursussen gevolgd via Nederland Zoemt. Soest is goed bezig maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Hoe meer bloemen, bomen, struiken en vaste planten er zijn hoe meer verstuiving er plaatsvindt door bijen en vlinders. We hebben de verstuivers tenslotte nodig voor ons voedsel."

AANMOEDIGING ,,We zijn blij dat we aan de criteria van 'bijvriendelijke gemeente' voldoen en zien dit vooral als aanmoediging om nog meer te doen. Als het gaat om biodiversiteit kan er nog veel meer gedaan worden in onze gemeente.  Natuur in de bebouwde omgeving is geen overbodige luxe, er is werk aan de winkel voor iedereen!"

SOEST ZOEMT Aan de Dalweg aan de kant van de Koningsweg, in Soest, hangt een bord met de tekst 'Soest zoemt' die Nederland Zoemt cadeau heeft gedaan aan de gemeente Soest. Het bord hangt bij een groenstrook die speciaal is ingericht met bloemen voor bijen en andere insecten.

BEHEER De gemeente Soest neemt volgens Nederland Zoemt goede maatregelen als het gaat om groenbeheer en maatregelen op het gebied van het verhogen van biodiversiteit. Op de meeste vlakken scoort Soest hoog. Vooral bij de categorie beheer is Nederland Zoemt erg tevreden. Het niet maaien, of sinusbeheer maaien is ecologisch gezien simpelweg de beste optie en dit past de gemeente Soest veelal toe. Daarnaast wordt er laat in het jaar gemaaid, wat voor veel insecten heel goed is. Nederland Zoemt vindt het jammer dat er in de gemeente Soest op sommige plekken nog wordt geklepeld, maar dat vindt ze begrijpelijk gezien de verkeersveiligheid. De gemeente Soest past dit alleen toe als dit vanuit veiligheidsredenen echt niet anders kan.

MEEHELPEN Inwoners spelen een belangrijke rol en leveren een bijdrage. Er zijn in Soest en Soesterberg verschillende groepen vrijwilligers actief. Zo is er dit jaar een bijen- en vlindertuin gecreëerd door de bewoners van Boekweitland in Soest. In 2017 is er een vlinder-, bijen en kruidentuin, bij de speeltuin achter de Honingbij in Soest, gecreëerd. De tuin is bedacht, ontworpen en aangelegd door drie omwonenden en zij hebben ook het beheer in handen. Een ander voorbeeld is het project 'Groen aan de buurt' waarbij Soester vrijwilligers op de NoorderEng sinusmaaien toepassen.

VERBETERPUNTEN De gemeente Soest scoort hoog in de categorie 'voedselvoorziening'. Maar ook hier is nog ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld als het gaat om het niet alleen inzaaien van nieuwe bermen, maar ook het actief aanpassen van al bestaande bermen. Nederland Zoemt noemt verder als advies voor verbetering dat er gekeken moet worden naar het realiseren van 'natuurlijke' zandduintjes of hellingen. Kale hellingen met zon in de buurt van parken of bloemenweides zijn uiterst geschikte nestplaatsen voor veel verschillende soorten bijen.

Bron video: Gemeente Soest