• Lex van Lieshout

Soest krijgt extra huiswerk voor fouten in bestemmingsplan Soesterberg-Noord

SOEST De gemeente Soest moet een aantal gebreken in het plan Soesterberg-Noord herstellen om vernietiging te voorkomen. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. De gemeente krijgt twintig weken de tijd om met een aangepast plan te komen.

Dat zal niet eenvoudig zijn, omdat de gemeente moet balanceren tussen de belangen van woningbouw en de belangen van de bedrijven in dit gemengde gebied. Bovendien besmet het plan Soesterberg-Noord ook de geplande woningbouw op de voormalige vliegbasis die wordt geregeld in het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg. Mogelijk kan daar minder worden gebouwd als de bedrijven op Soesterberg-Noord de ruimte moeten behouden die ze nu hebben.

De Raad verwierp ook een truc van de gemeente om bezwaarmaker Sita een toontje lager te laten zingen. Volgens de gemeente werkt dit bedrijf aan de Stemerdingweg er deels illegaal vanwege strijd met het vorige bestemmingsplan. Om die reden moet het recyclingbedrijf zijn activiteiten op termijn minderen.

Volgens Sita is dit onterecht en onrechtvaardig. De gemeente heeft bovendien zelf milieuvergunningen voor die activiteiten verleend en er zijn in de loop der jaren nooit klachten uit de buurt gekomen over overlast.

De Raad van State constateert dat de activiteiten van Sita op het perceel gewoon legaal zijn en dat die activiteiten niet zomaar beknot kunnen worden om woningbouw in de buurt mogelijk te maken. De gemeente heeft de activiteiten van Sita in het vorige bestemmingsplan zelf niet goed geregeld en kan het bedrijf daarvoor nu niet verwijten maken, oordeelt de Raad. Verder is duidelijk geworden dat met de bouw van een geluidsscherm het bedrijf verder kan werken en dat bij de nieuwe woningen ook geen onaanvaardbare overlast zal zijn.

De gemeente wordt door de Raad dringend geadviseerd om voor die oplossing te kiezen, ook al ziet de gemeente liever geen geluidsscherm. Zo niet, dan zal de gemeente de rekening moeten betalen voor de beperking van de bedrijfsactiviteiten van Sita.

Ook de bezwaren van technisch bedrijf Elma aan de Sterrenbergweg zijn volgens de Raad van State gedeeltelijk terecht. Dit bedrijf gaat misschien verhuizen, maar zolang dit niet voldoende zeker is, zal de gemeente ook rekening moeten houden met de belangen van dit bedrijf. Dat is niet gebeurd, zegt de Raad.

De gemeente heeft de mogelijkheid van dit bedrijf om uit te breiden beperkt om zo ruimte te geven voor woningbouw op de voormalige vliegbasis. Maar Elma heeft ook het al langer bestaande recht om zijn activiteiten te vergroten en dus meer lawaai te maken. Ook is voor toekomstige woningbouw in de omgeving van het bedrijf juist de eis gesteld dat die alleen kan doorgaan als er niet veel hinder is van bedrijven in de buurt. De belangen van Elma zijn volgens de Raad daarom onvoldoende beoordeeld door de gemeente.

De bezwaren van een aantal bewoners van de Postweg tegen hoogbouw in hun buurt zijn door de Raad verworpen. Het gaat om drie woontorens van ruim 20 meter hoog achter de groenzone bij de Postweg. De Raad vindt die hoogbouw aanvaardbaar ook al zal het uitzicht van de bewoners verslechteren.