• www.pixabay.com

Soest gaat taalachterstand aanpakken

SOEST De gemeente Soest gaat werk maken van de taalachterstanden van veel Soesters. Den Haag heeft viereneenhalve ton extra uitgetrokken om de situatie hier te verbeteren. Tweejarigen krijgen zestien uur per week taalles, het liefst met de ouders erbij in de klas.

Hans Veltmeijer

Het onderwijskansenbeleid loopt af in 2019 en de nieuwe herverdeling vanuit Den Haag voor de periode 2019-2022 pakt financieel bijzonder goed uit voor Soest. De gemeente gaat van de huidige 594.000 euro naar een toelage van 1.047.000 euro. Met al dat extra geld is een flinke 'kwaliteitsimpuls' mogelijk, zegt onderwijswethouder Harrie Dijkhuizen. Bij de peuteropvang gaan de taallessen van veertien naar zestien uur in de week. ,,En dat is echt heel veel voor die kleine dreumesen", weet de wethouder.

Dit moet er toe leiden dat wanneer de kinderen op de basisschool arriveren, zij het Nederlands machtig zijn. Dat is nu vaak nog niet het geval. ,,Om te kunnen leren is een goede beheersing van de Nederlandse taal nodig. Er zijn families die hier al generaties lang alleen hun eigen taal spreken. Dat willen we doorbreken." Daarom ziet hij ook graag ouders van kinderen, waar thuis het Nederlands niet wordt gesproken, meedoen bij de lessen.

VOORLEESEXPRESS Verplicht is de taalles voor peuters niet, maar de gemeente zal de ouders wel tot deelname proberen aan te zetten. Voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon is het gratis, daarboven geldt een inkomensafhankelijke bijdrage. De ouders van de peuters worden via het consultatiebureau benaderd voor hun kinderen. De ouders zelf doen mogelijk mee in de lessen als onderdeel van het inburgeringstraject.

En er worden prestatieafspraken met de opvang gemaakt. Ook moet volgens de nieuwe richtlijnen van het Rijk de coördinator van de taallessen bij de peuteropvang op hbo-niveau zijn geschoold. Voorlopig gaan twee peuterspeelzalen de taallessen in Soest aanbieden, Bink en K'nijntje&Zippies.

Soest springt er zo gunstig uit bij de landelijke herverdeling van toelages omdat uit cijfers blijkt dat de taalachterstand naar verhouding hier groot is, en het opleidingsniveau laag. Onder meer in de wijk Smitsveen. Het extra geld wordt ook gebruikt voor de Voorleesexpress, waarbij bij gezinnen thuis wordt voorgelezen, en andere taalstimuleringsprojecten, onder meer op het Griftland College. Daarnaast hoopt Dijkhuizen zomerklassen in te voeren. ,,Gewoon acht weken doorgaan in de vakantie, dat gebeurt in andere steden ook al."