• Johan van Beek

Soest gaat bouwen op drie locaties

SOEST De gemeente heeft drie 'anterieure' overeenkomsten met Rademaker Vastgoed & Ontwikkeling (RV&O) gesloten voor de nieuwbouwplannen aan de Nieuwstraat (5 woningen), Weegbreestraat (34 appartementen) en de Chalonhof/Beukenlaan (14 woningen). Daarbij komen alle gespecificeerde werkzaamheden in de overeenkomst voor rekening van de bouwer.

Martin Huizenga

Het bestemmingsplan 'Synergieplan' is opgesteld om deze bouwplannen mogelijk te maken. Het doel van een 'anterieure' overeenkomst is het vastleggen van afspraken tussen de gemeente en een particuliere partij, in dit geval RV&O, over het ontwikkelen/ bebouwen voor eigen rekening en risico van een perceel dat de bouwer in eigendom heeft. Het is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de eigenaar/bouwer zich verplicht tot het betalen van de kosten van bijkomende publieke werken, zoals de aanleg van wegen, openbare voorzieningen, aanpassing bestemmingsplan. Tevens kan de gemeente in zo'n overeenkomst 'locatie eisen' stellen.

WEEGBREESTRAAT Op het terrein van Danscentrum Sepp (Weegbreestraat 205-207) zullen 34 appartementen worden gebouwd en verkoopt de gemeente een strook grond van 222 vierkante meter. Er is een koopovereenkomst tussen RV&O en Sepp, de huidige eigenaar. Van de 34 appartementen worden er 32 voor een gegarandeerde periode van 10 jaar verhuurd in het middensegment. De huurprijs komt te liggen tussen 710,00 (de liberalisatiegrens) en 975,00 euro. In de overdracht zal RV&O over de huurprijs een privaatrechtelijke waarborg afsluiten. De inzet van de gemeente, uurtje factuurtje, zal door de projectontwikkelaar worden betaald.

BEUKENLAAN Op het voormalige terrein van Auto Centrum Soest aan de Beukenlaan komen veertien woningen. De huidige bebouwing gaat gene de vlakte. De raad moet instemmen met de verkoop van 790 vierkante meter gemeentegrond aan RV&O. Tevens koopt de ontwikkelaar twee aansluitende percelen van een particulier. Er komen een rij van acht en een rij van vijf woningen en één vrijstaande woning. Ook hier neemt RV&O de inrichting van het openbaar gebied in het bouwplan voor zijn rekening en draagt het openbare deel, 170 vierkante meter, na aanleg weer aan de gemeente in eigendom over. Eventuele planschade voor rekening van RV&O.

NIEUWSTRAAT Voor de vijf woningen aan de Nieuwstraat 25 wordt de bestaande woning vervangen door een nieuwe en komen er twee twee-onder-één-kap woningen bij gebouwd. Twee monumentale bomen mogen hun leven lang blijven staan. Het perceel wordt ontsloten met een fietspad naar de Mezenhof. In het boomloze tijdperk zal een ontsluiting voor auto's worden gemaakt.

Ook het bouwplan en de inrichting van het openbaar gebied zijn voor rekening van de ontwikkelaar, evenals de eventuele planschade. Na de aanleg van de infrastructuur wordt het openbare deel aan de gemeente in eigendom.