• Archief BDUmedia

Snel duidelijkheid over omstreden bouwplan Heideweg

SOEST De Raad van State gaat versneld uitspraak doen in de rechtszaak over het bestemmingsplan voor woningbouw aan de Heideweg. Waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar wordt duidelijk of de bouw kan doorgaan. Dit bleek donderdag tijdens een spoedzitting bij de Raad die was aangevraagd door enkele buurtbewoners.

Die zitting was aanvankelijk bedoeld om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden. De Raad kan een plan al in de beginfase blokkeren. Maar dan moet er wel een spoedeisend belang zijn. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een plan toelaat om snel bomen te kappen en er onherstelbare gevolgen ontstaan.

Dat spoedeisende belang is er nu niet. Voor het woningbouwproject op de plek van het voormalige klooster Regina Pacis moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De raadsvoorzitter besloot zelfs om geen vervolgzitting meer te houden waarin de bezwaren van de omwonenden nog eens uitvoerig worden behandeld.

Dat lijkt geen goed teken voor de bezwaarmakers. Ondanks veel verzet uit de omgeving hebben maar twee buren bezwaren tegen het plan ingediend. En die bezwaren worden dus nu versneld afgehandeld.

De buren voerden onder meer aan dat hun privacy wordt aangetast. Overleg met de projectontwikkelaar om een stukje grond aan te kopen dat als groene buffer kan dienen tussen hun woning en de nieuwbouw werd afgekapt. Een van hen verklaarde nu nog in een bosrijke omgeving te wonen en straks in een woonwijk. Het bouwplan gaat om acht woningen in het dure segment, waaronder vier vrijstaande villa's.

Hun advocaat klaagde bij de Raad ook over het ontbreken van een belangenafweging door de gemeente. De buurtbewoners zouden niet zijn gehoord. En de bescherming van bomen in het gebied had ook in het bestemmingsplan voor dit project geregeld moeten worden.

Maar een woordvoerder van de gemeente verwierp die bezwaren. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan wel alle belangen gewogen, stelde hij. En de bescherming van de bomen in het plangebied wordt geregeld in de omgevingsvergunning voor de bouw en de bomenkap.

Over de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen die de bouw mogelijk in de weg staan, zijn de meningen ook verdeeld. Volgens de omwonenden vliegen er dagelijks vleermuizen rond. Volgens de gemeentewoordvoerder is uit onderzoek gebleken dat er geen verblijfplaatsen zijn. De Raad van State mag de knoop doorhakken.