• Ronald Kersten

'Snel besluit accommodaties'

SOEST Als de gemeente niet snel besluiten neemt over sportaccommodaties, kan dat leiden tot hogere (kapitaal)lasten. Daarvoor waarschuwt de Sport Federatie Soest (SFS).

Dat komt door de nieuwe BTW-verrekening die waarschijnlijk in 2019 van kracht wordt. De wet houdt in dat gemeenten de BTW op investeringen in (sport)accommodaties niet langer mag verrekenen. Als Soest dit jaar besluiten neemt over investeringen in (nieuwe) sportaccommodaties zou de wet omzeild kunnen worden, daarna vervalt het BTW-voordeel. Om die reden maant de SFS tot spoed als het gaat om de besluitvorming over sportcomplexen. In Soest valt er nog wel wat te renoveren en/of nieuw te bouwen sportaccommodaties. Soest probeert ook al jaren een herinrichting aan de Bosstraat te realiseren.