• Roos Koole

Samenwerking tussen vijftien partijen voor hulp mantelzorgers

SOEST De gemeente en veertien partners gaan samenwerken om mantelzorgers te ondersteunen. Van praktische hulp tot emotionele feedback, een breed scala van disciplines is in het verband vertegenwoordigd.

Johan van Beek

Boodschappen doen, de hond uitlaten, een cursus tillen, respijtzorg (de rol van de mantelzorger overnemen zodat hij of zij er even tussenuit kan), één op één gesprekken, adviezen geven, doorverwijzen naar de juiste hulpverleners. De vijftien partners proberen samen een allesomvattend palet van ondersteuning te bieden. "We gaan het vanaf nu meer gecoördineerd doen. Onze rol als gemeente, met het Steunpunt Mantelzorg dat al langer bestaat, zal voortaan vooral een coördinerende zijn", zegt wethouder Marcel Adriani.

,,Door de samenwerking kunnen we langdurige, zware mantelzorg de beste ondersteuning bieden." De afspraken staan in een convenant dat morgen wordt ondertekend. ,,Het lijkt zo vanzelfsprekend om te zorgen voor een zieke moeder, maar vaak gebeurt het ook niet." Dat zegt Marcel Adriani, de verantwoordelijke wethouder voor Sociaal Domein.

Bij Steunpunt Mantelzorg van de gemeente staan ruim zevenhonderd mensen geregistreerd. Adriani schat dat het werkelijke aantal mantelzorgers in Soest en Soesterberg minimaal twee keer zo hoog is; allemaal vrijwilligers die in hun directe omgeving de zorg op zich nemen voor een hulpbehoevende. ,,Dat er zoveel mensen bij ons staan ingeschreven, doet vermoeden dat zij op de een of andere manier behoefte hebben aan ondersteuning. Ik hoop dat meer mensen zich aanmelden. Door de samenwerking kunnen we iemand meteen de juiste vorm van ondersteuning aanbieden.

Mantelzorgers kunnen zich melden bij de partners: Beweging 3.0/Welzin, Lyvore, MEE, Elzis, SWOS,Abrona, King Arthur Groep, Kwintes, Amerpoort, Leger des Heils, Ketenzorg, Victas, GGZ-centraal, Steunpunt Mantelzorg Soest.