• Vincent Jannink

Samenwerking in regio bij woonruimteverdeling

SOEST Soest gaat samenwerken met andere regio gemeenten op het gebied van woonruimteverdeling. Wethouder Janne Pijnenborg is enthousiast over het Soester lotingsysteem.

Martin Huizenga

De andere gemeenten leunen op een systeem van inschrijvingsduur met extra punten bij bepaalde omstandigheden. In spoed en urgente gevallen kan Soest ook afwijken van haar standaardregels.

JALOEZIE Dat betekent voor de Soester woningzoekers in Soest niets. Pijnenborg: ,,De hele regio kijkt met jaloezie naar ons verdelingsysteem. Het loopt hier vlotjes, ook qua voorraad, geen problemen. Alles blijft hetzelfde en de anderen zien de voordelen van ons lotingsysteem en hebben er wel oren naar."

MEER KANSEN Volgens Pijnenborg is loten weliswaar willekeurig, maar heeft het principe bewezen meer kansen te bieden dan een systeem waar de top verstopt kan raken en de nieuwkomer jaren moet wachten. ,De gemeente Soest en de coöperaties hanteren in Soest hetzelfde systeem van toewijzing.

CRITERIUM Ook de zogenoemde wens-zoekenden - die een woning toegewezen krijgen en kort erna op zoek naar een betere woning - heeft de gemeente snel in de smiezen. Criterium is ook of de reden om een woning te zoeken 'verwijtbaar' of 'overmacht' is. 'Echtscheiding' wordt in de regio verschillend beoordeeld. Het afstemmen van systemen op elkaar begint bij dezelfde definitie van gegevens en begrippen. Het is een essentiële eerste stap.

Of het 'relatief makkelijke' Soester systeem en de voorraad een aanzuigende werking heeft voor de regio? Wethouder Pijnenborg is er niet bang voor. Wat wel in de regio als probleem naar voren komt, is het plaatsen van urgente gevallen, vooral sociale gevallen waar de instanties, waaronder zorg, politie en de buren, eigenlijk geen antwoord op hebben. Dat is voer voor het vervolgonderzoek.

WOONCOACH ,,We gaan werken met een wooncoach", kondigt Pijnenborg aan. Er is in Soest een hoog percentage van 'scheefwonen' van mensen die met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning zitten. De voornaamste taak is de doorstroming 'uit vrije wil' te bevorderen.