• Foto ter illustratie.

    112Heuvelrug.nl

'Ruim een derde Utrechters voelt zich onveilig in verkeer'

SOEST Ruim een derde van de inwoners van de provincie Utrecht voelt zich wel eens onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit enquête-onderzoek van Kieskompas in opdracht van LocalFocus. Dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde.

In Utrecht geeft 8,6 procent van de inwoners aan zich vaak onveilig te voelen in het verkeer en 29,2 procent van de inwoners zegt zich soms onveilig te voelen in het verkeer. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde, landelijk liggen deze cijfers op 9,4 procent en 29,4 procent.

RISICOGEDRAG Verder blijkt uit de resultaten dat vrouwen zich vaker dan mannen onveilig voelen in het verkeer. Een rondvraag van LocalFocus onder experts levert daarvoor geen eenduidige verklaring op. Willem Vlakveld, onderzoeker en gedragskundige bij het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) stelt dat jonge mannen meer brokken per afgelegde afstand maken dan vrouwen van dezelfde leeftijd. Mannen tot dertig jaar zijn volgens Vlakveld meer geneigd tot 'risicogedrag', wat 'zowel biologisch als sociaal' verklaard zou kunnen worden. Zowel hormonen, hersenontwikkeling als gedragscodes verschillen onder (jonge) mannen en vrouwen aldus Vlakveld. 

LEEFTIJD Ook naarmate de leeftijd toeneemt, voelen mensen zich minder op hun gemak. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen laat desgevraagd weten dat ,,ouderen aanvoelen dat zij kwetsbaarder zijn''. Tertoolen: ,,Ouderen zijn in tegenstelling tot wat veel mensen denken geen brokkenmakers, maar als zij een ongeluk krijgen hebben zij vaker letsel. De botten zijn broos en de klap komt harder aan.''