• Henny Jansen

Rioolstelsel wordt gereinigd en gerenoveerd

SOEST Vanaf eind februari wordt het rioolstelsel in de wijken Smitsveen, Klaarwater en het bedrijventerrein Soestdijk gereinigd. Het riool wordt gereinigd en nagekeken op gebreken en obstakels worden verwijderd. De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer twee maanden.

Het bedrijf Vandervalk+degroot reinigt en inspecteert de komende periode in opdracht van de gemeente Soest een gedeelte van het ondergrondse (hoofd)rioolstelsel. Een aantal rioleringen wordt ook van binnenuit gerenoveerd.

HINDER Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer enige hinder ondervinden. De vrachtauto's waarmee gereinigd wordt, staan namelijk midden op straat of op het fietspad. ,,Dit kan helaas niet anders", laat de gemeente weten. ,,De verblijftijd boven de put is echter kort van duur, circa 10 tot 20 minuten." Werkzaamheden in drukke straten worden buiten de spits en onder begeleiding van verkeersregelaars uitgevoerd.

GEUROVERLAST Bewoners kunnen toilet, douche of wasmachine gewoon gebruiken tijdens de werkzaamheden. Tijdens de daadwerkelijke reinigingswerkzaamheden binnen ongeveer 50 meter van de woning kan het gebeuren dat bij wastafels of gootstenen wat water opborrelt. Dit ontstaat door luchtverplaatsingen in het hoofdriool. Hierdoor kan incidenteel enige geuroverlast ontstaan.