• Evert van Brummelen

Riool Soest kan 18 mm per uur aan

SOEST Volgens een van de weerstations viel er in Soestdijk vorige week bijna 50 mm regen per uur. Het rioolstesel van Soest kan amper 20 mm aan.

Johan van Beek

Bij een volgende hoosbui of een wolkbreuk, zoals in juli 2014, zullen grote delen van Soest weer blank komen te staan. Zoals het lager gelegen zuidelijke deel, maar ook onder aan de heuveltjes houden ze het dan niet meer droog.

GEMIDDELD Als het water met zulke bakken uit de hemel komt, is er geen houden aan. Volgens het KNMI valt er in Nederland eens in de vijftig jaar 50 mm. Dat was dus vorige week weer het geval, maar in de zomer van 2014 ook al tweemaal. Een neerslag van 18 mm, eens in de twee jaar, is gemiddeld. Op basis van dat laatste is het rioolstelsel van de gemeente Soest ingericht.

OVERSTORT Het stelsel wordt bij een groot aanbod van water ondersteund door overstortvoorzieningen, zoals wadi's, infiltratiekratten, waterbergingen, vijvers en bergbezinkbassins. De laatste jaren scheidt de gemeente gefaseerd hemel- en afvalwater, maar nog niet overal liggen hiervoor gescheiden afvoerbuizen.Door het hemelwater apart op te vangen en 'op te slaan', wordt het riool minder belast.

Een volledige garantie op droge voeten is daarmee niet te geven. Bij een mm of 20 per uur zit het riool aan z'n tax en zal het stromende regenwater de makkelijkste weg volgen: naar beneden zodat de lager gelegen gebieden zoals Soest-Zuid altijd kwetsbaar blijven.

Los hiervan herstelt de gemeente schade aan het rioolstelsel, bijvoorbeeld door wortelgroei en verstoppingen, te verhelpen. Vier jaar terug, toen Soest binnen twee weken twee keer blank stond, bleek dat nogal wat straatkolken in Soest verstopt waren.

Bij het beperken van eventuele wateroverlast als gevolg van hevige buien te beperken is ook een rol weggelegd voor particulieren. Veel tuinen en percelen zijn tegenwoordig bestraat. Particulieren en bedrijven worden gevraagd om het regenwater zoveel mogelijk langs natuurlijke weg te laten afvloeien, zodat het direct in de grond terecht komt.

COACH Gestimuleerd werd dat ook via een subsidie voor groene daken. Het vorige college kondigde de komst van een rioolwater coach aan, maar na de verkiezingen is hierover niets meer vernomen.