• Christiaan Boom en Els ter Welle halen herinneringen op aan de begintijd van de Evangelie Gemeente Soest. Die begon een halve eeuw geleden.

    Astrid van den Hoek

'Vertrouwen in toekomst van kerk'

SOEST 'Blijmoedig door geloof', 'hart voor kinderen' en 'eigentijds' zijn omschrijvingen die volgens oudste Christiaan Boom (39) passen bij de identiteit van de Evangelie Gemeente Soest. Een identiteit die al vijftig jaar overeind staat, sinds Els ter Welle (78) en haar man Herman begonnen met de In de Ruimte-beweging met een bijbelschool, kinderkampen, een Studiebijbel, middelbare scholen (de Passie) én dus een evangelische kerk.

Astrid van den Hoek

Vorig weekeine vierde de kerk het bestaan van een halve eeuw. Els ter Welle en Christiaan Boom blikken enthousiast terug op het gemeenteweekend, een van de jubileumactiviteiten. Daar was ook aandacht voor de voorgeschiedenis van de kerk. ,,Niet voor niets was het op het terrein aan de Insingerstraat, waar In de Ruimte een hele tijd heeft gezeten", zegt Boom, oudste en kerkelijk werker van de Evangelie Gemeente Soest (EGS).

,,Zelf kwam ik daar eind jaren negentig met mijn ouders, vlak voordat in 2000 het pand aan de Julianalaan werd gekocht. Maar veel gemeenteleden hebben die begintijd niet meegemaakt." Gelukkig voor hen zorgde een weekend lang met gemeenteleden spelletjes doen, samen eten, zingen, vieren wel voor een 'In de Ruimte-gevoel'. Ter Welle: ,,Ik vond het zo mooi om te zien dat de kinderen zo genoten. En alles buiten. Dat deed me wel aan vroeger denken, ja."

TEAMWORK Van de zo'n vierhonderd leden van de EGS, was ongeveer de helft aanwezig bij het gemeenteweekend, schatten de twee. Boom: ,,Het was een mooi moment met elkaar, dat laat zien dat we niet alleen op zondag samen gemeente zijn. We hebben het als gemeente georganiseerd, iedereen droeg wat bij. Dat is kenmerkend voor de EGS vind ik, dat komt ook door de geschiedenis."

Ter Welle vertelt over de beginjaren, hoe zij en haar man Herman dan wel de grondleggers waren, maar het altijd als teamwork hebben gezien. ,,We werkten toen al met meerdere mensen die tijdens een dienst konden spreken en met allerlei werkgroepen. Het was geen organisatiestructuur waarin één iemand de baas was of één iemand de meeste taken moest uitvoeren." En die structuur is gebleven, zegt Boom. En de kerk is nog steeds een zelfstandige kerk. Op dit moment heeft de gemeente een aantal 'preekbevoegden', maar geen officiële voorganger. Boom hoopt daar volgend jaar voor voorgedragen te worden door de gemeente.

GENERATIES Ter Welle - haar man overleed enkele jaren geleden - heeft als grondlegger geen officiële taken meer binnen de EGS. ,,Ik ben nog wel betrokken. Zo doe ik samen met twee oudsten een jongvolwassenenkring, daar krijg ik nog zoveel positieve energie van! Verder laat ik het allemaal graag aan de jongere generatie over", zegt ze met een glimlach naar Boom.

Die knikt. ,,De drie speerpunten zending, evangelisatie en kinderwerk zijn zowel van toen als van nu. Wat de oudere generatie in gang heeft gezet, willen wij als jongeren voortzetten." Ter Welle: ,,En dat doen ze goed hoor. Ik kan het echt loslaten. Ik heb vertrouwen in de toekomst van de EGS, in de groei, ook in andere evangelische gemeenten."

Ook Boom is hoopvol. ,,Ik zie dat die identiteit die we al die jaren hebben, vandaag de dag nog steeds veel gezinnen aanspreekt. Ik denk dat zo'n rustmoment, wat de kerk ook is, zeker nodig zal blijven in deze drukke maatschappij. Verder zie ik voor de toekomst dat de verschillende kerken elkaar meer weten te vinden, ontmoeten, samen optrekken. Het is een uitdaging om ook in de toekomst te laten zien dat we samen kerk van Jezus in Soest zijn."