• Kardinaal Alfrink opende de Petrus en Pauluskerk 50 jaar geleden en zegende het gebedshuis aan het Kerkplein in.

    Archief P+P kerk
  • Blik in de Petrus en Pauluskerk die op 14 en 15 september te bezichtigen is.

    René van Hal

Geschiedenis in de Petrus en Pauluskerk

SOEST Het was op zaterdagavond 30 augustus vijftig jaar geleden dat de herbouwde HH Petrus en Pauluskerk door Bernardus Kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, werd ingewijd. Aan deze herbouw gingen vele discussies, een afbraak en een bewogen geschiedenis vooraf.

René van Hal

Dit bijzondere jubileum wil de huidige HH Martha en Mariaparochie en wel in bijzonder de Willibrordgemeenschap op een speciale wijze herdenken. Dat zal gebeuren in het weekend van 14 en 15 september, tijdens de landelijke Open Monumenten Dagen.

ORNAMENTEN Zowel op zaterdag 14 als op zondag 15 september kan tussen 14.00 en 17.00 uur de rooms-katholieke kerk aan het Kerkplein worden bezocht. Bezoekers kunnen stil staan bij het interieur. Daarin zijn ornamenten aangebracht die uit de in 1853 gebouwde kerk komen, zoals het Maria-altaar, de preekstoel, de kaarsenkronen, de godslamp en het beeld van Christus op de Koude Steen.

TENTOONSTELLING In de Willibrordzaal is een tentoonstelling ingericht met diverse attributen die in de kerk worden gebruikt zoals wijwatervat, kazuifels, kelken, monstrans. Ook is er foto- en videomateriaal aanwezig en zijn er vrijwilligers die de bezoekers wegwijs kunnen maken. Bijzonder is de fototentoonstelling van de oude in 1905 terug gevonden beelden uit de huidige Oude Kerk, tot Kerstnacht 1580 een katholieke kerk, gewijd aan de apostelen Petrus en Paulus.

DISCUSSIE Tussen 15.30 en 16.00 uur verzorgt René van Hal op beide dagen een lezing waarin hij ingaat op de discussies die in de jaren zestig zijn gevoerd over de inrichting van de nieuwe kerk. Die discussie vond plaats in een tijd waarin men bezig was met de verwerking van de richtlijnen en impulsen van het Tweede Vaticaans Concilie. Daarbij zou de katholieke kerk zich moeten ontwikkelen tot een gemeenschapskerk, wat een breuklijn betekende met de traditionele bouwwijze van katholieke kerken. Van een kerk met een middenschip en zijbeuken naar een gemeenschapskerk waar de kerkgangers rondom het altaar zitten. Maar hoe breng je dat in de praktijk zodat men zich er ook thuis blijft of gaat voelen?

EUCHARISTIEVIERING Het 50-jarig bestaan van de hernieuwde Petrus en Pauluskerk zal feestelijk worden gevierd tijdens een eucharistieviering op zondag 15 september, aanvang 10.00 uur. Celebrant is pastor W. Veldhuis, emeritus pastoor van de toen nog HH Petrus en Paulusparochie. Het zangkoor Canto Nuovo, onder leiding van dirigent Jan Schuring, zal de gezangen verzorgen waaronder de Missa Brevis van De Haan. Tevens zal er een delegatie van de PKN Oude Kerk aanwezig zijn en bijdragen aan deze viering. De parochianen mochten in 1968 en 1969 tijdens afbraak en bouw van de kerk hun vieringen namelijk in de Oude Kerk houden. Het thema van de viering is 'God is barmhartig'. Tijdens de viering is er tevens een kinderwoorddienst. Na afloop is er een 'aangekleed' kopje koffie en thee en is ook de tentoonstelling al te bewonderen.

SLECHTE ZICHT De uit 1853 daterende kerk was aan een grote renovatie toe, bovendien was de kerk niet zo praktisch in het gebruik vanwege het slechte zicht op het altaar. De nieuwbouwkosten waren bijna gelijk aan de renovatiekosten. Daarom het rigoureuze besluit een nieuwe kerk neer te zetten met een eigentijdse inrichting. Omdat de kerk een monumentale status had is toen in nauw overleg met alle betrokkenen besloten de kerktoren te behouden en de nieuwe kerk hieraan vast te bouwen.