• Johan van Beek

Regie in handen van GGS

SOEST Als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen mag GGS de regie gaan voeren bij de vorming van een college. Met zes zetels is de lokale partij (na o.a. in 2010) wederom de grootste partij geworden. Dat is mede te danken aan twee restzetels.

Van de huidige coalitiepartijen boekte alleen de VVD winst (van 4 naar 5 zetels). De drie andere verloren: D66 van 5 naar 3, Soest 2002 van 4 naar 3 en CDA van 4 naar 2.

Van de vier nieuwe partijen die meededen, haalde alleen Partij Ons SOESTerberg de kiesdrempel. LTR, de Jonge Honden en Verenigd Soest vielen buiten de boot, net als Jezus Leeft dat al eens eerder meedeed.

In de nieuwe gemeenteraad komen volgende week twaalf partijen. Hoewel. Burgerbelangen kreeg bij de voorlopige uitslag 1 zetel, maar uit de cijfers blijkt dat de partij niet de kiesdrempel heeft gehaald en dus feitelijk geen recht heeft op een zetel. Dat zou betekenen dat de bijna 700 stemmen van Burgerbelangen in de pot van de restzetels verdwijnen. Wie die restzetel dan eventueel krijgt, wordt pas donderdagmiddag bekend gemaakt.

Dan wordt eveneens duidelijk welke kandidaten straks een gereserveerde stoel in de raadszaal krijgen. Burgemeester Rob Mez gaf woensdagavond aan dat een aantal kandidaten op voorkeursstemmen gekozen zijn en dus ondanks hun (lagere) klassering wel raadslid zullen worden ten faveure van kandidaten die boven hun op de kieslijst stonden.

Bij de vorming van een college ligt het voor de hand dat GGS de VVD er bij betrekt. Samen hebben ze 11 zetels en zijn er nog minimaal vier nodig voor een raadsmeerderheid. Het ligt niet voor de hand dat GGS verliezer Soest2002 uitnodigt, want de kloof tussen deze twee partijen is op het gebied van ruimtelijke ordenning gapend.

D66 (3 zetels) lijkt een optie, maar in de wandelgangen wordt beweerd dat er bezwaren zijn tegen de beoogde wethouder van D66, Marcel Adriani. Hij stapte in januari op in verband met de klokkenluiderskwestie. Op verdenking dat hij de gemeenteraad onvoldoende of onjuist had geïnformeerd dreigde een motie van wantrouwen. Adriani stapte toen op, nog voordat hij zich in de gemeenteraadsvergadering zou verantwoorden.

D66 zou mogelijk kunnen aansluiten als het een andere wethouderskandidaat naar voren schuift. Dat deed Soest2002 vier jaar geleden ook. Teun Middelkoop, beoogd wethouder, moest toen plaatsmaken voor Janne Pijnenborg.

Het CDA of GroenLinks (beide twee zetels) zou als vierde partij kunnen aanschuiven waarmee de coalitie dan 16 van de 29 zetels bezet.