• Lex van Lieshout

Bewoners moeten illegale bewoning bijgebouw staken

SOEST Binnen drie maanden moeten de bewoners van een bijgebouw aan de Lange Brinkweg in Soest het pand verlaten. Zo niet, dan gaat de boeteteller lopen met een maximum van 50.000 euro. Bovendien moeten alle woonvoorzieningen zoals sanitair worden verwijderd. Gebeurt dat niet, dan geldt ook daarvoor een boete die maximaal 50.000 euro bedraagt.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een hoger beroep van de eigenaren van het pand. De Raad heeft het uitstel van drie maanden verleend om de huurders de kans te geven andere woonruimte te zoeken.

Het geldende bestemmingsplan laat het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als woning niet toe, tenzij het gaat om een mantelzorgwoning. Maar dat is hier niet het geval. De eigenaren erkennen dat ook, Maar ze vinden dat er bijzondere omstandigheden zijn. En in dat geval kan de gemeente afzien van handhaving.

GEDOOGD De gemeente wist namelijk al in 2008 dat het bijgebouw illegaal werd bewoond. De eigenaren hebben toen ook in een gesprek met de toenmalige wethouder te horen gekregen dat die bewoning zou worden gedoogd. Maar dan moest wel bewezen worden dat het bijgebouw al vanaf begin 1994 permanent illegaal werd bewoond.

Volgens de Raad zijn die toezeggingen niet hard gemaakt. Bovendien heeft de gemeente aan de eigenaren in 2009 al duidelijk gemaakt dat er een einde zou worden gemaakt aan de illegale bewoning.

Omwonenden hebben zich solidair verklaard met de eigenaren. Ze hebben gezegd geen overlast te hebben van de illegale bewoning. Maar volgens de Raad is dat geen reden om af te zien van het optreden tegen de illegale bewoning.