• Radio Soest

'Radio Soest zit in de lift'

SOEST Het is de hamvraag die regelmatig aan Hans Groot wordt gesteld. Gaat Radio Soest fuseren? ,,Dat is helemaal niet aan de orde'', zo benadrukt de voorzitter van de lokale omroep. Wel gaat Radio Soest intensiever samenwerken met 'buren' EVA Amersfoort-Leusden, RTV Baarn en Lokale Omroep Spakenburg (LOS). ,,We behouden daarbij onze eigen identiteit. Ik ben daardoor ook heel optimistisch over de toekomst van Radio Soest.''

De veranderingen in het medialandschap en -gebruik volgen elkaar in razend tempo op. Groot is bekend met de kaalslag op het gebied van regionale en lokale journalistiek. Wat dat betreft mag Radio Soest ook niet klagen, aangezien de lokale omroep terug kan vallen op zo'n zeventig vrijwilligers, die variërend van enkele uren per maand tot tientallen uren per week, zich inzetten voor de programma's en kabelkrant van Radio Soest. ,,Dat is inderdaad heel royaal, maar het ontslaat ons niet van de taak om ook kritisch naar onszelf en de toekomst te kijken'', vindt Groot.

EEMLAND1 De voorbije jaren werden al de nodige stappen gezet. Sinds 2015 gingen de vier lokale omroepen het gesprek met elkaar aan. Een jaar later werd het samenwerkingsverband onder de naam 'Eemland1' handen en voeten gegeven. Sinds deze maand wordt die naam ook nadrukkelijker naar buiten toe gecommuniceerd. Het is hoor- en zichtbaar op alle kanalen van de vier lokale omroepen.

Tegelijkertijd wordt de samenwerking geïntensiveerd. Dat houdt concreet in dat programma's met elkaar uitgewisseld worden en mogelijk in de toekomst samen geproduceerd worden. ,,Neem bijvoorbeeld de kennis die RTV Baarn op het gebied van televisiemaken heeft. Meer bewegende beelden zijn een mooie toevoeging voor onze kabelkrant. Met de hulp van RTV Baarn hoeven we daar minder tijd en geld in te steken, terwijl wij op het gebied van radio hen weer kunnen helpen. Zo'n wisselwerking zien we voor ons'', zegt Groot.

TOEKOMST Daarmee verwijst hij vragen over een eventuele fusie dus naar de achtergrond. ,,Het is logisch dat die vraag gesteld wordt, maar op dit moment is dat helemaal niet aan de orde. Samenwerken vanuit het oogpunt wat we voor elkaar kunnen betekenen en het vergroten van de zichtbaarheid onder de naam 'Eemland1', daar wordt op ingezet, al kan ik natuurlijk ook niet in de toekomst kijken. Ik kan alleen niet zeggen hoe de vlag er over vijf of tien jaar bij hangt. Dat is van zoveel factoren afhankelijk.''

LUISTERONDERZOEK Tegelijkertijd benadrukt Groot dat hij optimistisch kijkt naar de voorgenomen plannen. De samenwerking behelst bijvoorbeeld ook thema's als gezamenlijke distributie, kennisontwikkeling, marketing en acquisitie. ,,We werken aan een luisteronderzoek onder ons publiek. Dat gaan we gebruiken om de programmering te verbeteren en kunnen we ook inzetten om eventuele adverteerders binnen te halen'', zegt Groot. Volgens de voorman van Radio Soest zit zijn medium juist in de lift. ,,Het bezoek op onze website is in de eerste vier maanden van dit jaar, in vergelijking met dezelfde periode in 2016, gegroeid met 18 procent unieke bezoekers. We zitten dus in de lift. Eemland1 gaat ons daarbij verder helpen.''