• Google Maps

Rademakerstraat ter discussie op themaochtend

SOESTERBERG De wekelijkse koffie-inloop op woensdag in dorpshuis De Linde krijgt op elke laatste woensdag van de maand een andere opzet. De bezoekers hebben het plan opgevat om dan een themaochtend te houden.

De eerste is op woensdag 31 januari. In die bijeenkomst staat de Rademakerstraat ter discussie. Eén van de initiatiefnemers is Jan de Mos. ,,De onderwerpen die aan de orde komen kunnen een historische inslag hebben (ook leden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg zijn aanwezig) of een actueel onderwerp dat speelt in het dorp. Kortom, het kan gaan over Soesterberg toen en Soesterberg nu.''

Onder het motto 'een bakkie met een plaatje en een praatje' is iedereen welkom. Er wordt geen lezing gehouden, benadrukt De Mos, maar aan de hand van foto's en ansichtkaarten kan men met elkaar herinneringen ophalen. ,,We hebben zo'n vierhonderd foto's en kaarten waaruit we een selectie maken en die op een scherm worden getoond. Daarbij kunnen de bezoekers commentaar geven, herinneringen ophalen of eren bijzonder verhaal vertellen. Het zou leuk zijn als het een interactieve bijeenkomst wordt."

De Mos heeft als onderwerp voor de eerste thema-ochtend de Rademakerstraat gekozen omdat iedereen die kent. ,,Suggesties voor volgende thema's zijn welkom."

De wekelijkse koffie-ochtenden op woensdag zijn telkens van tien tot twaalf uur.