• Deze plek, ten oosten van Sportboulevard de Eng, heeft van het college de voorkeur als het gaat om de locatie voor een nieuwe sporthal.

    Hans Veltmeijer

Raad wil onderzoek naar bouw van nieuwe sporthal

SOEST De gemeenteraad van Soest heeft donderdagavond ingestemd met het voorstel van het college om verder onderzoek te doen naar de bouw van een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh.

Daarmee maakt de raad de weg vrij voor uitwerking van een programma van eisen en het verder onderzoeken van de financiële haalbaarheid. Het besluit van de raad betekent ook dat de samenwerking met omwonenden, vertegenwoordigers vanuit sport en onderwijs en andere betrokkenen voortgezet kan worden. In gezamenlijkheid geven we nu antwoord op de vraag 'Aan welke eisen willen we dat de nieuwe sporthal voldoet?'.

ECHT DICHTERBIJ Wethouder Harrie Dijkhuizen: ,,Met dit raadsbesluit is een belangrijke sportieve stap gezet voor Soest en komt de noodzakelijke nieuwe sporthal écht dichterbij".

ONDERZOEK Het raadsvoorstel werd, met 25 stemmen voor en 3 tegen, aangenomen. De raad geeft hiermee in meerderheid aan de voorgestelde locatie verder te willen onderzoeken. Zorgpunten zijn er als het gaat om de benodigde financiën en de bezettingsgraad van de nieuwe sporthal. Ook deze punten worden de komende maanden onderzocht in het haalbaarheidsonderzoek en opgenomen in een businesscase. 

SAMENWERKING ,,In de periode april tot en met juni 2019 vindt intensieve samenwerking plaats met betrokken omwonenden en vertegenwoordigers uit sport en onderwijs", vertelt de gemeente. Tijdens de informatieavond op 20 februari meldden zich al 27 mensen die zich willen inzetten om deze samenwerking vorm te geven. Betrokkenen die wel een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst ontvingen, maar niet aanwezig konden zijn, ontvangen alsnog een uitnodiging om zich te melden voor een bijdrage in het vervolgproces.